Celý intranet Aktuální oblast
Facebook

Lidové noviny o JB

 LN o JB

Z našich knih

 

Léčba Bokem

 

 

 

 

Aktuality

Návrh nového režimu dohledu nad justicí a vyřizování agendy stížností pro porušení zákona

Úvod
Návrh zákona

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.2016

Více zde

Alternativní návrh Zákona o státním zastupitelství

POŘIZOVÁNÍ ZVUKOVÉHO ZÁZNAMU: Výsledek šetření k podnětu na záhájení kárného řízení s JUDr. E. Drahotovou, soudkyní KS v Ú. n. L

Vážený pane,
předsedou Vrchního soudu v Praze JUDr. Jaroslavem Burešem mi byl postoupen dle příslušnosti Váš podnět k zahájení kárného řízení se soudkyní JUDr. Evou Drahotovou. Na základě Vašeho dopisu jsem provedl potřebná šetření a to zejména kontrolu rejstříku a protokolu o hlavním líčení ze dne 3.11.2015...

 

8.2.2016

Více zde

Pořizování zvukového záznamu

 

Edukace široké občanské veřejnosti v trestním řízení a v řízení před soudem je jistě jeden z dalších cílů spolku Šalamoun.
Jedním z názorných příkladů je včerejší veřejné zasedání Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočka Liberec, v trestní věci obž. MUDr. Jaroslava Bartáka v senátu vedeném JUDr. Evou Drahotovou.
§ 6 odst.3 Zákona 6/2002 Zákon o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů říká: 
 

8.2.2016

Více zde

AV ČR

IČO: 63837714 | P.O.Box 383, 111 21 Praha 1 | P.O.BOX 103, Šumperk 1 | č.ú.: 170718584/0300