Celý intranet Aktuální oblast
Facebook

Lidové noviny o JB

 LN o JB

Z našich knih

 

Léčba Bokem

 

 

 

 

Aktuality

Soudce v případě Lukáše Nečesaného neváhal za účelem jeho odsouzení porušit zákon

Zařazení ustanovení v předpisu: Přípravné řízení (ČÁST DRUHÁ) » Postup před zahájením trestního stíhání (HLAVA DEVÁTÁ) » § 158

§ 158 odst. 6 trestního řádu: O obsahu vysvětlení, která nemají povahu neodkladného nebo neopakovatelného úkonu, se sepíše úřední záznam. Úřední záznam slouží státnímu zástupci a obviněnému ke zvážení návrhu, aby osoba, která takové vysvětlení podala, byla vyslechnuta jako svědek, a soudu k úvaze, zda takový důkaz provede. Úřední záznam lze v řízení před soudem užít jako důkaz pouze za podmínek stanovených tímto zákonem. 

 

6.5.2016

Více zde

Případ Jiřího H.

Obrátil se na nás Jiří H., který v úvodu svého dopisu uvádí následující zásadní skutečnost: 

„Kradu železo né peněženky, žádám, aby jste vše prošetřili a vrátili mi 1500.-Kč, které jsou totiž moje.“

Dne 25. 2. 2012 jel Jiří H. tramvají číslo11 na polikliniku. Ještě v tramvaji č. 11 obvinila poškozená J. P. Jiřího H., že jí odcizil peněženku. Jiří H. strpěl osobní prohlídku od poškozené, ukázal obsah kapes, etc. Žádná peněženka nebyla nalezena a poškozená se mu omluvila.

 

 

19.4.2016

Více zde

Inde datae leges, ne firmior omnia posset II

Spolek Šalamoun, který monitoroval trestní věc M.P., podal ve prospěch M.P dne  29. 6. 2009  podnět ke stížnosti pro porušení zákona tehdejší ministryni spravedlnosti ČR, JUDr. Daniele Kovářové.

14.4.2016

Více zde

Tisková zpráva spolku Šalamoun ze dne 12. 4. 2016 v trestní věci Petra Kramného

Šalamoun, spolek na podporu nezávislé justice v ČR, podal dne 6. 4. 2016 cestou Nejvyššího státního zástupce JUDr. Pavla Zemana,  trestní oznámení na „neznámého“ pachatele  pro podezření ze spáchání trestného činu podání nepravdivého znaleckého posudku či jiných skutků v trestní věci Petra Kramného

13.4.2016

Více zde

Představení skončilo, tleskejte!

 

Spolek Šalamoun mj. monitoruje i kauzu Lukáše Nečesaného, nepravomocně odsouzeného za pokus vraždy kadeřnice v Hořicích, která se měla stát v únoru roku 2013.

 

11.4.2016

Více zde

Podnět Vrchní státní zástupkyni Lence Bradáčové k podání kárné žaloby

Šalamoun, spolek na podporu nezávislé justice v ČR, podal dne 9.4.2016 podnět Vrchní státní zástupkyni Lence Bradáčové, k podání kárné žaloby na státní zástupkyní KSZ Hradec Králové,  Mgr. Lenku Faltusovou, která dle našeho názoru hrubě znevažuje Nejvyšší soud České republiky.

11.4.2016

Více zde

AV ČR

IČO: 63837714 | P.O.Box 383, 111 21 Praha 1 | P.O.BOX 103, Šumperk 1 | č.ú.: 170718584/0300