Celý intranet Aktuální oblast
Facebook

Lidové noviny o JB

 LN o JB

Z našich knih

 

Léčba Bokem

 

 

 

 

Aktuality

Návrh na odvolání nejvyššího státního zástupce JUDr. Pavla Zemana

Spolek na podporu nezávislé justice v ČR Šalamoun již 22 let podporuje nespravedlivě stíhané občany v jejich úsilí o napravení následků selhání justice. V této souvislosti nahlížíme do dění v policii, státním zastupitelství i na soudech,................

20.7.2016

Více zde

Pavel Kučera: Nález ÚS k vyhlášce o místní příslušnosti soudu by měl platit i do minulosti

 

Pokud právo na zákonného soudce vyvolává při organizace práce problémy, právo na zákonného přísedícího vyvolává ještě větší. Myslí si to někdejší místopředseda Nejvyššího soudu Pavel Kučera.

 

3.6.2016

Více zde

Rozhovor s JUDr. Pavlem Kučerou na téma trestní věci Petra Kramného

JUDr. Pavel Kučera je advokát, bývalý místopředseda Nejvyššího soudu ČR a soudce. JUDr. Pavel Kučera je sympatizantem spolku Šalamoun a pro spolek Šalamoun je obrovskou autoritou v oblasti lidské i právní.
 

Vážený pane doktore,
ve dnech 31.5 a 1.6 proběhne u Vrchního soudu v Olomouci, odvolací řízení v trestní věci Petra Kramného, kterou spolek Šalamoun monitoruje a v této souvislosti si dovolíme položit pár otázek :

30.5.2016

Více zde

Rozhovor s JUDr. Pavlem Kučerou na téma "Kauza Nečesaný"

JUDr. Pavel Kučera je advokát, bývalý místopředseda Nejvyššího soudu ČR a soudce. JUDr. Pavel Kučera je sympatizantem spolku Šalamoun a pro spolek Šalamoun je obrovskou autoritou v oblasti lidské i právní.

Vážený pane doktore, mezi řadou případů, které spolek Šalamoun monitoruje, patří i trestní věc pana Lukáše Nečesaného. Zažil jste někdy v průběhu své praxe stav, že by svědek u hlavního líčení před senátem vypovídal v kukle? Domníváte se, že bylo použití kukly v tomto případě důvodné?
 

13.5.2016

Více zde

Soudce v případě Lukáše Nečesaného neváhal za účelem jeho odsouzení porušit zákon

Zařazení ustanovení v předpisu: Přípravné řízení (ČÁST DRUHÁ) » Postup před zahájením trestního stíhání (HLAVA DEVÁTÁ) » § 158

§ 158 odst. 6 trestního řádu: O obsahu vysvětlení, která nemají povahu neodkladného nebo neopakovatelného úkonu, se sepíše úřední záznam. Úřední záznam slouží státnímu zástupci a obviněnému ke zvážení návrhu, aby osoba, která takové vysvětlení podala, byla vyslechnuta jako svědek, a soudu k úvaze, zda takový důkaz provede. Úřední záznam lze v řízení před soudem užít jako důkaz pouze za podmínek stanovených tímto zákonem. 

 

6.5.2016

Více zde

Případ Jiřího H.

Obrátil se na nás Jiří H., který v úvodu svého dopisu uvádí následující zásadní skutečnost: 

„Kradu železo né peněženky, žádám, aby jste vše prošetřili a vrátili mi 1500.-Kč, které jsou totiž moje.“

Dne 25. 2. 2012 jel Jiří H. tramvají číslo11 na polikliniku. Ještě v tramvaji č. 11 obvinila poškozená J. P. Jiřího H., že jí odcizil peněženku. Jiří H. strpěl osobní prohlídku od poškozené, ukázal obsah kapes, etc. Žádná peněženka nebyla nalezena a poškozená se mu omluvila.

 

 

19.4.2016

Více zde

AV ČR

IČO: 63837714 | P.O.Box 383, 111 21 Praha 1 | P.O.BOX 103, Šumperk 1 | č.ú.: 170718584/0300