Celý intranet Aktuální oblast
Facebook

EEGA

Lidové noviny o JB

 LN o JB

Z našich knih

 

Léčba Bokem

 

 

 

 

Unikát - v trestní věci Petra Kramného se vyjadřovalo již 15 znalců

 

Případ Petra Kramného má velkou řádu unikátních momentů. Jedním z těch dalších je ta skutečnost, že dne 6. 12. 2017 vypracoval své odborné stanovisko v pořadí již 15. znalec z oboru zdravotnictví, odvětví soudního lékařství.

 

Spolek Šalamoun nepamatuje za 24 let své činnost situaci, že by se v rámci jedné trestní věci vyjádřilo 15 znalců z odvětví soudního lékařství a patologie, buď znaleckým posudkem jednoho znalce, nebo týmu znalců.

Podobný případ tolika znalců z odvětví soudního lékařství v jedné trestní věci nepamatují ani zkušení “bardi” české justice či advokacie.

 

Zajímavý je i časový průběh. První odborné vyjádření vzniká na základě pitvy, která byla provedena dne 31. 7. 2013 v Egyptské Hurghadě a jeho autor je pitvající lékař, ředitel sekce patologie Rudé moře MUDr. Walid Nagi. Poslední nese datum 6. 12. 2017 a vypracoval jej tým znalců jako součást posudku.

 

Za zcela zásadně problematické však lze označit závěry těchto 15 znalců, protože:

-        daleko menší skupina znalců obžaloby v počtu 5 nemá sebemenší pochybnosti o příčině smrti Moniky a Kláry Kramných v příčinné souvislosti s jednáním Petra Kramného, za což byl odsouzen k výjimečnému trestu odnětí svobody v trvání 28 let.

-        druhá přesně dvojnásobná skupina znalců v počtu 10 konstatuje ve svých závěrech větší či menší či zcela zásadní pochybnosti o skutečné příčině smrti Moniky a Kláry Kramných.

 

Jen pro shrnutí celá trestní věc Petra Kramného je postavena na dvou zcela stěžejních důkazech znalců obžaloby (skupina 5 znalců):

 

a.     masivní cik-cak či wave syndrom na srdcích Moniky a Kláry Kramných jako důsledek působení elektrického proudu, kterým jim měl Petr Kramný, přivodil smrt

b.     tzv. proudová stopa na krku Moniky Kramné, která dokonce dle fotografie obsahuje výbled, jako naprosto nezpochybnitelný důkaz o vraždě elektrickým proudem

 

Druhá skupina znalců (skupina 10 znalců) však konstatuje závěry zcela diametrálně odlišné, které se dají opět shrnout do několika základních bodů:

 

a.     naprosto nedostatečné množství histologického materiálu pro stanovené seriózního závěru

b.     na srdcích normální nález, na základě něhož vůbec nelze uvažovat o vlivu elektrického proudu

c.      popis histologických změn na myokardu, které vůbec nejsou přítomny

d.     prakticky doslovný popis histologie obou srdcí

e.     nenalezeno místo průrazu kůže ani na jednom z těl, kterým by následně elektrický proud krevním řečištěm dorazil k srdci a způsobil jeho fibrilaci

f.       proudová stopa na krku Moniky Kramné nemá známku vitální reakce (nevznikla za života)

g.     tzv. proudová stopa na krku Moniky Kramné vznikla z důvodu transportu do ČR jako otlak či důsledek fixace těla

h.     a řadu další zásadních zjištění

 

Korunu pomyslnému souboji znalců dává svým opakovaným písemným tvrzením pitvající lékař MUDr. Walid Nagi, který se zejména ve vztahu k tzv. proudové stopě na krku Moniky Kramné, vyjadřuje tak, že tento markant na těle Moniky Kramné při pitvě dne 31. 7. 2013 vůbec NEBYL přítomen.

 

Není až tak rozhodující, jaký počet znalců je pro a proti i když výsledek nepochybně o něčem vypovídá, ale zcela rozhodující je, že jsou to zcela zásadní pochybnosti o příčině smrti Moniky a Kláry, které v rámci práva na spravedlivý proces, který i Petr Kramný má, musí být bezezbytku rozptýleny a vyjasněny. Protože zásadní otázka zní, jedná se skutečně o smrt násilnou za aktivní účasti dnes odsouzeného Petra Kramného?

 

Mimo počtu 15 znalců je dalším unikátem to, že ve věci Petra Kramného jsou dnes dva znalci, za vyjádření jiného medicínského názoru, dokonce trestně stíháni.

 

Ve světlech nových posudků, které vznikly až po rozhodnutí obecných soudů a po zahájení trestního stíhání dvou znalců, podal Spolek Šalamoun podnět k trestnímu stíhání oné skupiny 5 znalců obžaloby.

 

Dle závazného pokynu Krajského státního zastupitelství v Ostravě ze dne 25. 10. 2017, které vyhodnotilo podání Spolku Šalamoun jako oprávněné, přikázalo Okresnímu státnímu zastupitelství v Ostravě, aby začalo prověřovat všechny znalce obžaloby tedy MUDr. Dokoupila, Smatanovou, Vorla, Šenkýře a Tomáškovou také jako důvodně podezřelé ze spáchání trestného činu ve smyslu ust. § 346 trestního zákoníku za nepravdivý znalecký posudek.

 

Pokud si budeme skutečně před zákonem všichni rovni a dle přísloví padni komu padni, nepochybně brzy nastane čas další naprosté unikátnosti celé trestní věci Petra Kramného . A to, že bude stíhána dle ust. § 346 tr. zákoníku za nepravdivý znalecký posudek i ona skupina 5 znalců obžaloby.

 

Posledním , avšak zcela fatálním paradoxem trestní věci Petra Kramného je ta skutečnost, že za zcela nepochybné buď úmyslné či jen neodborné selhání, vyplývající třeba z malé praxe skupiny 5 znalců obžaloby , nese následek pouze jedna osoba, a to k výjimečnému trest u odnětí svobody odsouzený Petr Kramný.

 

Václav Peričevič

místopředseda spolku Šalamoun

 

 

12. 12. 2017

AV ČR

IČO: 63837714 | P.O.Box 383, 111 21 Praha 1 | P.O.BOX 103, Šumperk 1 | č.ú.: 170718584/0300