Celý intranet Aktuální oblast
Facebook

EEGA

Lidové noviny o JB

 LN o JB

Z našich knih

 

Léčba Bokem

 

 

 

 

Tisková zpráva Spolku Šalamoun k trestní věci Petra Kramného

"Tak mi to všechno vyšlo, i v tom Egyptě"... aneb věta která nikdy z úst Petra Kramného nezazněla.


Zásadním a nepřímým důkazem proti Petru Kramnému měla být věta, kterou měl uvést v rozhovoru se svou příbuznou V. D. dne 22. 11. 2013 v čase 17:58 v rozhovoru v délce 00:32:23, že mu všechno vyšlo, i v tom Egyptě….

 

Tento důkaz použitý všemi soudy, včetně Nejvyššího soudu České republiky, vzniká dne 6. 10. 2014, a to přepisem odposlechů v rámci Akce “Mony”, kdy odposlechy telefonní stanice Petra Kramného povolil mj. manžel předsedkyně senátu, která jej následně odsoudila k výjimečnému trestu odnětí svobody v trvání 28 let, JUDr. Karel Gil  a vyhotovil jej kpt. PhDr. Alois Kubiena - jeden z vyznamenaných policistů v kauze Kramný.

Tento vyznamenaný policista ve svém vyhodnocení odposlechů doslovně uvádí:
(přepis hovoru, který trval 00:32:23 se vešel na 21 řádků běžného textu).

Dne:  22. 11. 2013 17:48:52 délka 00:32:23 volající: 420xxxxxx  KRAMNÝ Petr, volaný:  420xxxxxx V. D.

“….. Ke konci říká, že on cítí, že bude ten vysmátý a bude se mít dobře. Dále pokračuje, že mu všechno vyšlo, i v tom Egyptu”.

Tohoto argumentu jako nepřímého důkazu o vině Petra Kramného umně využila předsedkyně senátu Krajského soudu v Ostravě JUDr. Gilová, která v rozsudku konstatuje:

“V souvislosti s výpovědí svědkyně V. D. se rovněž poukazuje na telefonický hovor, který proběhl mezi ní a obžalovaným dne 22. 11 .2013 v 17:48:52 hod. (viz přepis č.l. 2085-2086), jež byl zaznamenán na základě příkazu k odposlechu. V tomto hovoru z jeho úst přímo zaznívá, že on cítí, že bude ten vysmátý a bude se mít dobře, že mu všechno vyšlo, i v tom Egyptě.(strana 31 první odstavec rozsudku KS v Ostravě).

V argumentaci rozsudku Vrchního soudu v Olomouci se objevuje následující závěr:

“... rozhodně nelze bez povšimnutí ponechat korespondenci obžalovaného Petra Kramného s  V. D., v níž obžalovaný výslovně uvedl, že on bude ten, který bude vysmátý a že mu doposud všechno vyšlo, a to i v tom Egyptě(strana 136 druhý odstavec rozsudku Vrchního soudu v Olomouci).
 
Vrchní soud si popletl termín odposlechy s termínem korespondence, ale to není zdaleka první ani poslední omyl v rozsudku Vrchního soudu v Olomouci.

Jako poslední se k věci vyjadřoval Nejvyšší soud České republiky, který ve svém usnesení o odmítnutí dovolání konstatoval:
 
“Soudy dále nepřehlédly, že v rozhovoru ze dne 22. 11. 2013 sdělil obviněný V. D., že on cítí, že bude ten vysmátý a bude se mít dobře, že mu všechno vyšlo, i v tom Egyptě (č. l. 2086).”

Tuto větu nejenom, že převzaly všechny soudy, ale i média a obraz (údajné) vraždící stvůry byl vytvořen.Spolek Šalamoun konstatuje, že bez jakékoliv pochybnosti v rozhovoru Petra Kramného s V. D., který se uskutečnil dne 22. 11. 2013 od 17:48 hod. věta, že mu to všechno vyšlo, i v tom Egyptě, vůbec nezazněla. Jedná se o naprosto hrubé zkreslení přepisu  a výmysl a lež zpracovatele přepisu záznamu policejních odposlechů kpt. PhDr.  Aloise Kubieny.


Jsme svědky naprostého a zcela fatálního selhání dozorujícího státního zástupce Mgr. Víta Legerského a zejména obecných soudů všech stupňů, a to i Nejvyššího soudu a konkrétně těchto soudců: JUDr. Renáty Gilové - předsedkyně senátu Krajského soudu v Ostravě, JUDr. Václava Čapky, Mgr. Petra Andrése, Mgr. Pavla Gotha - soudců Vrchního soudu v Olomouci a zcela nepochybně také selhání soudců Nejvyššího soudu České republiky a to JUDr. Pavla Hrachovce, JUDr. Michala Mikláše a JUDr. Josefa Mazáka.

Ani jeden ze shora jmenovaných soudců při využití tohoto důkazu jako důkazu ve svém rozhodnutí, si nedal bohužel ani tu triviální práci a inkriminovaný rozhovor si vůbec neposlechl a vycházel pouze z naprostého zkreslení (výmyslu a lži) zpracovatele přepisu kpt. PhDr. Aloise Kubieny.

Dokonce podle názoru Ústavního soudu České republiky byl proces s Petrem Kramným spravedlivý (!!!).


Česká justice v této kauze fatálně selhala!!!

Jedná se ale pouze o selhání nebo o záměr policie a justice i za cenu manipulace s důkazy odsoudit nevinného člověka?? Přitom se zdaleka nejedná o první případ manipulace s důkazy v této trestní věci.

Tady už se nejedná o výkon úřední moci, ale o zneužití úřední moci, tedy o justiční zločin!

Vyzýváme proto každého slušného státního zástupce, aby v rámci zásady oficiality a legality neprodleně konal.

V rámci objektivní pravdy a se souhlasem V. D. a Petra Kramného zveřejňujeme inkriminovaný rozhovor ze dne 22. 11. 2013 v čase 00:32:23 v celém znění, pro pochopení celého nezkresleného obsahu a zejména potvrzení závěru, že žádná věta o tom, že mu všechno vyšlo, i v tom Egyptě, zde vůbec nezazněla.

Důkaz :
https://www.youtube.com/watch?v=Xp7QuP_NMB8&feature=youtu.be

Václav Peričevič
místopředseda Spolku Šalamoun

Příloha: přepis zájmového hovoru ze dne 22. 11. 2013 dle kpt. PhDr. Aloise Kubieny
http://spoleksalamoun.com/miranda2/export/sitesavcr/spolek/sys/galerie-obrazky/verze-media.jpg 

 

20. 6. 2018

AV ČR

IČO: 63837714 | P.O.Box 383, 111 21 Praha 1 | P.O.BOX 103, Šumperk 1 | č.ú.: 170718584/0300