Celý intranet Aktuální oblast
Facebook

EEGA

Lidové noviny o JB

 LN o JB

Z našich knih

 

Léčba Bokem

 

 

 

 

Roman Ševčík český Tomazs Komenda

V nedávné době i v České republice pobouřil veřejný prostor případ Tomazse Komendy.
Polského občana, který byl po 18 letech propuštěn z vězení, když se prokázalo, že je nevinný.

Skoro vůbec nikdo netuší, že i v České republice máme, a to již přesně od 8. 8. 1989, svého Tomazse Komendu, a to Romana Ševčíka.

Příběh Romana Ševčíka je v mnoha ohledech podobný případu Tomazse Komendy. 
Tomazs Komenda měl 5 svědků, že se v okamžiku činu nacházel zcela jinde. Roman Ševčík má 3 svědky, že byl v okamžiku činu vzdálen 30 km od místa činu.

Roman Ševčík má však oproti Tomazsi Komendovi zcela nepopiratelný důkaz své neviny.
Běsnící útok pachatele dne 4. 2. 1989 viděli 3 očití svědci, avšak ani jeden zcela nezávisle na sobě neoznačil Romana Ševčíka jako pachatele, ba právě naopak popis pachatele je zcela diametrálně odlišný od Romana Ševčíka. 

Jediným důkazem o vině Romana Ševčíka je jeho přiznání vynucené bitím. Bití nebylo před listopadem 1989 nic, co by se u orgánů Veřejné bezpečnosti nevyskytovalo. Ono se od té doby moc nezměnilo viz případ Schindler, ale už za doby Policie České republiky, který byl bitím donucen k přiznání, následně odsouzen a po 5 letech spřišlo na to, že pachatel je někdo jiný…. Bohužel se psal ale rok 2006….

Stejně tak jako Tomazs Komenda, tak i Roman Ševčík má další nevyvratitelné důkazy. Na místě činu nejenže nikdo ze svědků nepoznal Romana Ševčíka, ale nenašla se žádná jeho stopa a to ani biologická, ani daktyloskopická. Ba naopak, našla se řada neztotožněných otisků prstů, krevní stopy, které záhadně zmizely, ale zejména cigaretový nedopalek zn. Clea s krevní skupinou, kterou neměl nikdo z obyvatel bytu, ale ani Roman Ševčík.

Bohužel případ Romana Ševčíka nemá dodnes šťastný konec. Byl sice na základě záruky Spolku Šalamoun propuštěn z výkonu trestu, ale okamžitě převezen do léčebny, ve které je dodnes.

Během 20 let výkonu trestu s Romanem vůbec nikdo nepracoval, naopak ve vězení si prožil velmi těžké až kruté chvíle. A tak obrovské poděkování patří lékařům a sestřičkám, kteří se o Romana v léčebně nyní starají.

Případ Romana Ševčíka má ještě jednu unikátnost. Rozsudek Krajského soudu v Brně nebyl přezkoumán soudem odvolacím, dovolacím či Ústavním a jako rozsudek nalézacího soudu se stal pravomocným a vykonatelným.

Spolek Šalamoun velmi intenzivně pracuje ve spolupráci s úžasnou paní učitelkou Kovářovou, novinářkou Renatou Bernardi a Miroslavem Michálkem ze spolku Český ombudsman
na postupu dle § 282 trestního řádu a to na tzv. obnově řízení po neuvěřitelných 29 letech. 

Není proto žádný důvod se ve veřejném prostoru čílit nad prací justice v Polsku, protože případ Romana Ševčíka je v mnoha ohledech daleko horší.

Takže závěrečná otázka pro všechny slušné občany České republiky může znít:  Spíte dobře.....??

Václav Peričevič
místopředseda spolku Šalamoun

 

26. 3. 2018

AV ČR

IČO: 63837714 | P.O.Box 383, 111 21 Praha 1 | P.O.BOX 103, Šumperk 1 | č.ú.: 170718584/0300