Celý intranet Aktuální oblast
Facebook

EEGA

Lidové noviny o JB

 LN o JB

Z našich knih

 

Léčba Bokem

 

 

 

 

Spolek Šalamoun podal podnět ke stížnosti pro porušení zákona v trestní věci Martina Balhara.

Spolek Šalamoun podal dne 10. 11. 2017 podnět ke stížnosti pro porušení zákona k ministru spravedlnosti Robertu Pelikánovi v trestní věci Martina Balhara.

Spolek Šalamoun trestní věc ods. Martina Balhara dlouhodobě monitoruje, avšak důvodem podání podnětu ke stížnosti pro porušení zákona jsou zcela zásadní skutečnosti, které jsou spolku Šalamoun známé a které se týkají důkazu tzv. metody pachové identifikace.
Zejména v posledních letech sledujeme, že důkaz tzv. pachovou identifikací (pachovou stopou) je často považován za jeden ze stěžejních důkazů z tzv. řetězce nepřímých důkazů.

Průlomem mohlo být již hlavní líčení v trestní věci Lukáše Nečesaného, kde přes veškerou snahu obhajoby, další dokazování a to zejména právě ověření skutečné věrohodnosti metody pachové identifikace, nebylo připuštěno a dokazování bylo skončeno.

Spolek Šalamoun připravuje oslovení zejména unie soudců, státních zástupců, ministra spravedlnosti České republiky, unie obhájců, České advokátní komory či široké veřejnosti a dalších občanských sdružení, aby byly závěry vědeckého zkoumání, které probíhalo v roce 2010 – 2015 v České republice, zveřejněny. Cílem je úprava stávajícího postupu tak, aby dle závazného pokynu č. 9/2009 ředitele Ředitelství služby pořádkové policie Policejního prezidia České republiky, nebylo k důkazu tzv. pachovou stopou vůbec přihlíženo.

V dané fázi nejsme schopni korektně říci, kolika trestních věcí se stěžejní důkaz tzv. pachovou stopou bude týkat. Avšak na základě našich poznatků z trestních věcí, které monitorujeme, ať je to již zmíněný Martin Balhar nebo Jan Eliáš či Lukáš Nečesaný, kde důkaz tzv. pachovou stopou je jedním ze stěžejních důkazů, již dnes můžeme hovořit o jednotkách či desítkách trestních věcí.

Václav Peričevič
místopředseda spolku Šalamoun

 

14. 11. 2017

AV ČR

IČO: 63837714 | P.O.Box 383, 111 21 Praha 1 | P.O.BOX 103, Šumperk 1 | č.ú.: 170718584/0300