Celý intranet Aktuální oblast
Facebook

EEGA

Lidové noviny o JB

 LN o JB

Z našich knih

 

Léčba Bokem

 

 

 

 

Příběh A.H

Příběh A..H, aneb ukázka práce Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS)


Při včerejší pracovní návštěvě ve věznici Valdice jsme se setkali i s odsouzeným A.H, který nás požádal o pomoc ve své věci. Chtěl bych tímto trochu příblížit naši práci a na tomto vcelku velmi jednoduchém případě doložit postup české justice a kontrolních orgánů GIBS.


 

 

 

 

 


Příběh má jen dva aktéry odsouzeného A.H, kterému říkejme vězeň a dozorce Vězeňské služby ČR, který byl době tohoto příběhu zařazen na odd. kázeňských trestů nejmenované věznice ministerstva spravedlnosti, kterému budeme říkat třeba dozorce.

K charakteristice obou aktérů. Vězeň je asketické postavy, dle našeho subjektivního názoru natolik asketické, že při silnějším poryvu větru bude mít po hříchu velké problémy se stabilitou.Vězni je 58 let. Dozorce je atletické postavy, vypracovaný muž z posilovny a je mu 33 let.

Příběh začíná dne 3.3.2016 v 8.05 na odd. kázeňských trestů, kdy na cele č. 117 vyzval dozorce stávající vězně k tomu, že můžou realizovat vycházku. Celu č.117 v tomto okamžiku obývali 3 vězni, kdy z toho dva vycházku odmítli. Dle obžaloby se stal tento skutkových stav, náš “vězeň” A.H agresivně chodil po cele a hrubě urážel našeho “dozorce” výrazy “motorkáři”.
Dozorce pojal názor, že za tento postup je potřeba našeho “vězně” zpacifikovat a proto ostatní zbývající dva vězně cely č.117 vyvedl na chodu, kde je zajišťoval jiný příslušník Vězeňské služby a náš dozorce přiznává, že našeho vězně zpacifikoval v cele č. 117. a to chvaty a pákou a připoutal jej pouty k posteli po dobu 90 minut (slovy devadesát). Náš vězeň skutkový stav však líčí odlišně a to tak, že jej dozorce kopnul 2 x do levého boku do žeber a následně jej udeřil dvěma údery pěstí do hlavy. Objektivně je nutno konstatovat, že v cele č. 117 v tomto okamžiku byli jen naši dva účastníci tohoto příběhu a je to tedy tvrzení proti tvrzení. Když byl po 90 minutách náš vězeň osvobozen od připoutání k posteli na cele č. 117, požádal o lékařské vyšetření, kam byl příslušníky VS ČR doveden. Vězeňská lékařka MUDr.M.B pohledem a pohmatem konstatovala drobné odřeniny na tváři, avšak jiné zranění pohledem a pohmatem nekonstatovala a proto byl náš vězeň vrácen na celu č.117 do přítomnosti dalších dvou odsouzených.Dalším momentem je stav téhož dne v čase 17.30 hod. V tomto okamžiku, kdy se vyměnila směna dozorců za jiné, náš vězeň opětovně žádá jiného příslušníka VS ČR o pomoc, ten tomuto požadavku vyhovuje a náš vězeň je eskortován tentokrát do civilní nemocnice, kde po prohlídce a zejména  rentgenu žeber našeho vězně, konstatuje MUDr. L.Š závěr, že má symetricky zlomená žebra IV. a VI a zahajuje léčbu.

Následující den podává “vězeň” tr. oznámeni na dozorce, že jej napadl a zlomil mu dvě žebra. K prošetřování případné trestné činnosti dozorců VS ČR je oprávněna Generální inspekce bezpečnostní sborů (GIBS). GIBS provádí úkony tj. výslech dozorce, vězně a dalších vězňů z cely č.117 a dalších.

27.2.2017 zasílá GIBS vězni sděleni, že kvalifikovaným posouzením bylo jeho oznámení odloženo ad acta.

Vězeň se “nedal” a podává stížnost nad tímto postupem Vrchnímu st. zastupitelství v Praze, které jeho podání vyhodnocuje jako oprávněné a vrací věc GIBS k řádnému prošetření.

16.4.2017 Vzniká znalecký posudek MUDr. L.CH, který konstatuje cca po více jak roce na základě rentgenových snímků a dalších nálezových okolností, že k poranění žeber našeho vězně došlo až po 9.30 hod. dne 3.3.2016, tedy až po prohlídce vězeňské lékařky.

3.5.2017 GIBS konstatuje, že nejde o podezření z trestného činu a věc odkládá.

30.6.2017 podává Okresní státní zastupitelství v Sokolově obžalobu na vězně, za zločin křivého obvinění vůči dozorci.

Z pohledu spolku Šalamoun :

-je zcela nezpochybnitelné,  že vězeň A.H má zlomená žebra a to symetricky a to žebro IV. a VI.


-výslechem ostatním spoluvězňů na cele č. 117 je zřejmé, že si vězeň A.H zranění sám nezpůsobil, protože odd. kázeňských trestů je jen jedna cela, nemohl tedy odejít např. do jiné místosti, kde by si žebra zlomil sám a pokud by tak činil, musel by činit za přítomnosti 3 svědků z cely č. 117 což ani jeden nezávisle na sobě, nepotvrdil.


-do civilní nemocnice si náš vězeň také nemohl dojít sám, ale byl tam eskortován nejméně dvěma příslušníky VS ČR. Z průběhu eskorty není žádný záznam, že by vězeň někde upadl.


-Závěr GIBS je postaven na výpovědi svědka A.Č, který si odpykává trest ve výši 10 let za znásilnění jiného spoluvězně.Tento svědek konstatuje, že mu vězeň dne 8.3.2016 sdělil, když s ním hovořil, že si žebra zlomil sám. Pokud by se GIBS, alespoň elementárně výpovědí A.Č zabýval, nepochybně by zjistil, že vězeň byl z odd. kázeňských trestů propuštěn až dne 10.3.2016 po 16.hod a je tudíž naprosto vyloučené, aby se svědkem A.Č dne 8.3.2016 hovořil. O oprávněnosti tohoto argumentu svědčí ta skutečnost, že svědek A.Č před soudem odmítl vypovídat.


-Bylo zjištěno, že vůči tomuto dozorci bylo v minulosti již vedeno řízení za napadení jiných spoluvězňů a po tomto incidentu, byl přeřazen z odd. kázeňských trestů na místo strážného na věž.


-Dle našeho názoru by měl být znalec MUDr. L.CH okamžitě zbaven funkce znalce, protože ex post cca po roce  na základě rentgenových snímků určit, že ke zlomení žeber nedošlo dne 3.3.2016 v čase 8.05 hod, ale až v čase po 9.30. hod. je z lékařského hlediska zcela naprosto vyloučené.


-Je zásadní otázka pro znalce z oboru biomechaniky, zda je vůbec realizovatelné na cele č. 117 a jejího vybavení (jedná se o celu kázeňských trestů slangově označovanou jako díru )  za přítomnosti dalších spoluvězňů si sám zlomit symetricky 2 žebra, ale tím se pro jistotu nikdo nezabýval.

-Pokud napjatě čekáte jak náš příběh dopadl, tak dopadl předvídatelné a zde je rozuzlení :

Dne 10.10.2017 byl vězeň odsouzen za zločin křivé výpovědi vůči dozorci.

 

12. 10. 2017

AV ČR

IČO: 63837714 | P.O.Box 383, 111 21 Praha 1 | P.O.BOX 103, Šumperk 1 | č.ú.: 170718584/0300