Celý intranet Aktuální oblast
Facebook

EEGA

Lidové noviny o JB

 LN o JB

Z našich knih

 

Léčba Bokem

 

 

 

 

Podivné praktiky státní zástupkyně Lenky Faltusové.

Tento týden pokračovalo hlavní líčení v trestní věci Lukáše Nečesaného. Velmi přesně a velmi trefně jej popsal justiční aktivista Tomáš Pecina jako případ Milana Jušty ,což je po hříchu pravdivé tvrzení.


 

 

 


S ohledem na skutečnost, že řízení stále probíhá a ještě probíhat bude, na hodnocení celého případu Lukáše Nečesaného jistě přijde ten správný čas.

Rukou společnou a nerozdílnou provází případ “Milana Jušty “ dozorová státní zástupkyně Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové Mgr. Lenka Faltusová.

Státní zástupkyně Lenka Faltusová je spolku Šalamoun známa i z jiných kauz, kterými se spolek zabýval a nejen v případě Lukáše Nečesaného dostála své pověsti “krvelačné šelmy”.

Dle včerejšího vyjádření ministra spravedlnosti Roberta Pelikána, využil svoji pravomoc a  podal kárnou žalobu na soudkyni OS Prahy 1 Helenu Královou, protože opakovaně nerespektovala závazné právní názory nadřízených soudů. Je jen moc dobře, že konečně ministr spravedlnosti využívá svou kárnou pravomoc a koná. Nejsme schopni korektně posoudit provinění soudkyně Kralové, avšak domníváme se že nedosáhlo takové intenzity a společenské nebezpečnosti jako výrok právě státní zástupkyně Lenky Faltusové, která v předchozím hlavním líčení za předsednictví soudce JUDr. Vacka v soudní síni pronesla legendární větu “ Kdyby Nejvyšší soud četl spis, nikdy by takto nerozhodl” takové znevážení Nejvyššího soudu České republiky je zcela nevídané a naprosto neakceptovatelné.Spolek Šalamoun na tyto výroky ministra spravedlnosti dle zásady padni komu padni upozorňoval, ale bohužel bez odpovědi. Přitom i kabelky či kabelka hrají v případu “Milana Jušty” naprosto zásadní roli a jsem si jist, že o nich ještě určitě uslyšíme.

Státní zástupkyně Lenka Faltusová je tou osobou, která v předchozím řízení Lukáše Nečesané objevila v řízení před soudem svědka ze záhrobí a to “Fundu v kukle “,na kterém soud postavil svůj odsuzující rozsudek.

I v dnešním pokračování hlavního líčení státní zástupkyně Lenka Faltusová opět nezklamala. Jediným svědkem, který byl dnes na pořadu jednání byl policista K.T, který schválil na popud právě vyšetřovatele Milana Jušty ochranu poškozené L.B. Paradoxem celé situace je stav, kdy ochrana poškozené byla poskytnuta až rok po činu, kdy Lukáš Nečesaný byl ve vazbě, či další “drobnost” kdy k úkonu který byl proveden 14 ledna se zápis objevuje až 30 září.

Státní zástupkyně Lenka Faltusová patrně držící se zásady “ působit na soudem nevyslechnuté svědky” byla před zahájením hlavního líčení ve velmi družném jednostraném rozhovoru právě se svědkem policistou K.T. Problém a to kardinální nastal, když si tohoto “působení na soudem nevyslechnuté svědky “ všimli přítomní novináři, kteří dokonce provedli fotodokumentaci tohoto působení. Důrazně a zvýšeným hlasem je upozornila, že nesouhlasí, aby byla fotografováná, protože, před jednací síní v pracovní době vystupuje jako soukromá osoba a tudíž nedává souhlas s publikováním fotografií, kde je v družném a dlouhém rozhovoru s dosud nevyslechnutým svědkem. Jednak sama skutečnost, že možná působí na soudem dosud nevyslechnutým svědkem je naprosto nepřijatelná. Je potřeba dále zdůraznit, že v pracovní době, za peníze daňových poplatníků, před jednací síní Krajského soudu v Hradci Králové rozhodně není soukromou osobou a požívající privilégií státní zástupkyně  musí snést zvýšenou kontrolu obecné veřejnosti tj. včetně fotografování. Jedná se o další naprosto bezprecedentní postup státní zástupkyně Lenky Faltusové.

Pokud by stejných metod tj. družného rozhovoru s dosud soudem nevyslechnutým svědkem využil třeba Lukáš Nečesaný, nebo nedej bože, jeho babička zcela nepochybně by dnešní oběd měli již v útrobách vazební věznice, které je pro jistotu hned vedle.

Vážený pane ministře, i dnes vám přejeme dobrou ochutnávku jistě dobrého burčáku na nám.Míru a pokud povedete opět rozhovor co se spravedlností, co jí třeba dát průchod, či jen konstatovat, že jsme si před zákonem všichni rovni… nebo rovnější?

 

Václav Peričevič

spolek Šalamoun

 

22. 9. 2017

AV ČR

IČO: 63837714 | P.O.Box 383, 111 21 Praha 1 | P.O.BOX 103, Šumperk 1 | č.ú.: 170718584/0300