Celý intranet Aktuální oblast
Facebook

EEGA

Lidové noviny o JB

 LN o JB

Z našich knih

 

Léčba Bokem

 

 

 

 

Petr Kramný nemá v Ostravě šanci

V souvislosti se zásadními závěry předního českého odborníka na myokard Prof. I. Š. CSc., který ve svém písemném vyhotovení znaleckého posudku konstatuje, že se žádné stopy elektrického proudu na srdcích Moniky a Kláry Kramných vůbec nenacházejí  

a dále, že příčinu smrti, tedy akutní selhání srdce po zásahu elektrickým proudem podle fyzického stavu vzorků myokardu Moniky a Kláry, nelze vůbec stanovit, podal dne 30. 7. 2017 Spolek Šalamoun podnět pro podezření ze spáchání trestného činu nepravdivého či hrubě zkresleného znaleckého posudku na znalce Nemocnice České Budějovice a.s. MUDr. Františka Vorla, MUDr. Zdeňka Šenkýře a MUDr. Evu Tomáškovou.


Podání Spolku Šalamoun mělo svůj smutný osud, že místně příslušné Okresní státní zastupitelství v Ostravě se tímto podáním vytrvale až zarputile odmítalo zabývat. Změna nastala až po stížnostech na vyšší státní zastupitelství v Ostravě, tedy Krajské státní zastupitelství v Ostravě, které argumenty Spolku Šalamoun považovalo za důvodné a přikázalo nižšímu státnímu zastupitelství, aby ve věci konalo a věc řádně přešetřilo.

(Statečným státním zástupcům KSZ v Ostravě děkujeme a jména neuvádíme, neboť by se jednalo o doživotní polibek smrti.)


Chápeme nevoli “v Ostravě“ se tím zabývat, protože skutečně jen velmi těžko, ne-li nemožně, se bude tento opakovaný omyl důvodně podezřelých znalců vysvětlovat.


Spolku Šalamoun je známo, že zcela souběžně probíhá podobné řízení ve smyslu nepravdivého znaleckého posudku vůči znalcům MUDr. Smatanové a MUDr. Dokoupilovi, ale v Brně. V Brně platí pravděpodobně jiný trestní řád, protože složky Policie ČR věc vyhodnotily zcela jinak a vůči důvodně podezřelým znalcům MUDr. Smatanové a MUDr. Dokoupilovi zahájily úkony v trestním řízení.


O skutečném stavu, jak jsme si před zákonem všichni rovni, avšak v Ostravě jednoznačně rovnější, svědčí trestní stíhání znalců MUDr. Matlacha a MUDr. Fargaše, které dle našeho názoru šikanózně vyvolalo ostravské státní zastupitelství, a to se snahou zastrašit další znalce před zkoumáním nekroptického materiálu.


Podnět ostravského státního zastupitelství, na rozdíl od našeho, mělo velmi rychlý průběh. Po 10 dnech (slovy deseti) zahájil příslušný komisař, bez absolutní znalosti věci a zejména alespoň ad hoc odborného posouzení či podání vysvětlení, trestní stíhání znalců MUDr. Matlacha a MUDr. Fargaše, které trvá dodnes.


Přitom rozdíl mezi znaleckým posudkem znalců MUDr. Matlacha a MUDr. Fargaše a Prof. I. Š. CSc. je naprosto diametrálně rozdílný. Dvojice znalců dává k úvaze jiný medicínský názor a pohled na věc, že příčinou smrti mohla být i jiná okolnost než elektrický proud. Kdežto posudek Prof. I. Š. CSc., jako jediného odborníka přes myokard, který daná srdce viděl, je naprosto kategorický a to se závěrem, že k této diagnóze nelze vůbec dospět.


I přes obstrukce a nehorázné průtahy “ostravské velké rodiny” jednou jistě nastane čas, kdy budou všichni důvodně podezřelí znalci muset vysvětlit okolnost, jak na jednom jediném vzorku myokardu Moniky Kramné dospěli k závěru o masivním zásahu elektrickým proudem, cik-cak vrásnění či wave syndromu, když žádný z těchto markantů na srdcích Moniky a Klárky Kramných není vůbec přítomen.


Zcela alibisticky všechny složky Policie ČR vyčkávají na rozhodnutí Ústavního soudu v trestní věci Petra Kramného, kde však meritem stížnosti není nepravdivý znalecký posudek důvodně podezřelých znalců.


Je ve světle všech skutečností nutno konstatovat, že v trestní věci Petra Kramného do dnešního dne existuje v písemné podobě již 11 závěrů či znaleckých posudků v odvětví soudního lékařství. Paradoxem celé věci je, že 9 z nich nezná příčinu smrti. Moudrý Ústavní soud se snad vypořádá se skutečností, že vina musí být prokázána bez jakýchkoliv pochybností a s naprostou jistotou. Protože nelze nikoho odsoudit, když 9 z 11 fundovaných závěrů, nezná příčinu smrti Moniky a Kláry Kramných.

5. 2. 2018

AV ČR

IČO: 63837714 | P.O.Box 383, 111 21 Praha 1 | P.O.BOX 103, Šumperk 1 | č.ú.: 170718584/0300