Celý intranet Aktuální oblast
Facebook

EEGA

Lidové noviny o JB

 LN o JB

Z našich knih

 

Léčba Bokem

 

 

 

 

V trestní věci Petra Kramného je opravdu už možné všechno..?

 

I spolek Šalamoun lege artis “bojoval” za vydání nekroptického (získaného při pitvě) materiálu nezávislým autoritám. Přednosta Ústavu soudního lékařství v Ostravě MUDr. Igor Dvořáček – agent STB s krycím jménem SIMON - se velmi aktivním odporem, obstrukcemi, úskoky a jinými těžko uvěřitelnými metodami, vydání nekroptického materiálu bránil. A to vše i přes souhlas soudu, že materiál lze vydat. Až po interpelaci v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky musel tento předem prohraný boj vzdát a nekroptický materiál vydat k nezávislému přezkumu.

 

Kdo pozorně sleduje trestní věc ods. Petra Kramného tuší, proč doslovně “za každou cenu” nechtěl přednosta ÚSL Ostrava nekroptický materiál vydat.

 

Rád bych úvodem popsal široké veřejnosti ostravské pojetí termínu rovnosti stran. Znalci obžaloby měli možnost nekroptický materiál prohlédnout na svých pracovištích, na svých zařízeních a s týmem svých spolupracovníků. Měli možnost pořízení dalších řezů a zejména měli možnost nekroptický materiál si znovu prohlédnout třeba s odstupem několika dnů, tzn. laicky řečeno se k němu vrátit.

Žádný znalec obhajoby tuto možnost nikdy neměl. Všichni se svorně a nerozdílně a zcela šikanozně museli osobně dostavit do ÚSL Ostrava, neměli možnost využít svých zařízení, ani svého týmu a zejména neměli možnost pořízení dalších řezů.

Zcela nepochybně by každý znalec měl mít stejné podmínky pro své znalecké zkoumání, ale jak patrno v trestní věci Petra Kramného, jsou si někteří znalci prostě rovnější…

kramny-padelky

S ohledem na shora uvedené až v červnu roku 2017 konečně došlo k možnosti přezkumu nekroptického materiálu, ale až poté, kdy hrozila MUDr.Dvořáčkovi pokuta, až 50.000.- Kč, pokud znalcům nepředloží vzorky. V rozsudku nalézacího soudu se doslovně uvádí ” Při repitvě bylo zajištěno dostatečné množství vzorků biologického materiálu za účelem laboratorního vyšetření” (str. 60 odst. 2 rozsudku). Na vzorcích srdce se dle téhož rozsudku mají nacházet stopy po účinku elektrického proudu, a to jako stěžejní důkaz o vraždě Moniky a Kláry Kramných.

 

Při předávání nekroptického materiálu znalcům nastává neuvěřitelný šok, protože bylo zjištěno, že existuje pouze jeden jediný řez srdce Moniky Kramné, protože víc řezů v ÚSL Ostrava nepořídili!!!

 

Spolek Šalamoun provedl ad hoc konzultace, zda je vůbec možné na základě jednoho jediného řezu činit nějaké závěry. Odbornou veřejností se line naprosto konstantní a jednoznačný názor, že se jedná o naprosto nedostatečné množství materiálu pro stanovení fundovaného a korektního závěru.

Je potřeba konstatovat, že při tzv. repitvě dne 9. 8. 2013, která se konala v ÚSL Ostrava za nebývalé účasti policejních důstojníků, nebyla příčina smrti stanovena ani zjištěna a právě z tohoto důvodu platí zásada, že se odebírá více vzorků a zejména u myokardu to měl být z každého oddílu srdce tzn přední stěny, zadní stěny, obou komor, nejméně jeden preparát. 

Skutečnost, že znalci obžaloby Smatanová a Dokoupil odebrali pouze jeden vzorek srdce Moniky Kramné a dva Kláry Kramné, lze označit za lajdáckost, či úmysl.

 

Znalci Smatanová a Dokoupil jsou ti samí znalci, kteří propašovali do spisového materiálu trestní věci Petra Kramného údajné vzorky srdcí Moniky a Kláry, kdy pak vyšlo najevo, že se jedná o jeden a ten samý obrázek srdce, který je zrcadlově otočen a pootočen v úhlu 8 stupňů. Na základě trestního oznámení spolku Šalamoun vyšlo najevo, že při fotografování vzorku srdcí je omylem vložili do jiné složky (což dnes při vědomosti toho, že existují celkem jen 3 vzorky lze považovat za obdivuhodný omyl) a dále otočení vysvětlili opět jako omyl a to tak, že vložili sklíčka do mikroskopu omylem obráceně. Policie ČR raději nepátrala po tom, proč je jeden obrázek pootočen v úhlu 8 stupňů, protože by nepochybně dospěla k tomu, že v úhlu 8 stupňů vzorek pod mikroskop vložit nelze…

 

Rád bych si vypůjčil repliku ministra spravedlnosti Roberta Pelikána “to je možné jen v Severní Koreji“, kterou bych si dovolil ve světle všech skutečností trestní věci Petra Kramného doplnit takto “to je možné jen v Severní Koreji a v Ostravě“.

 

Při výjimečném trestu odnětí svobody v trvání 28 let se taková opakovaná selhání v žádném případě stávat nemohou a jsme svědky skoro on-line přidání dalšího kamínku do mozaiky justičního zločinu, který na svém občanovi česká justice páchá.


Václav Peričevič

místopředseda spolku Šalamoun

11. 7. 2017

AV ČR

IČO: 63837714 | P.O.Box 383, 111 21 Praha 1 | P.O.BOX 103, Šumperk 1 | č.ú.: 170718584/0300