Celý intranet Aktuální oblast
Facebook

EEGA

Lidové noviny o JB

 LN o JB

Z našich knih

 

Léčba Bokem

 

 

 

 

Petr Kramný a jeho duch Dvořáček

 

Případ Petra Kramného Spolek Šalamoun i po 17 měsících od pravomocného rozsudku nepřestává překvapovat a vzbuzovat další oprávněné pochybnosti.

 

Až skoro po roce od pravomocného rozsudku vyšlo najevo, že se tajné cesty do Egypta účastnil i MUDr. Igor Dvořáček, přednosta ústavu soudního lékařství v Ostravě a agent STB s krycím jménem SIMON. Dle sdělení Policejního prezidia se této cesty účastnil jako znalec na posouzení zdravotního stavu Petra Kramného a to ve dnech 28. 2. - 8. 3. 2014. První oprávněná otázka je, proč se znalec na zdravotní stav Petra Kramného vydává po 7 měsících do Egypta, když se Petr Kramný nacházel v době tajné cesty do Egypta ve vazbě v Ostravě?

 

Dle spisového materiálu je zřejmé, že policejní orgán stanovil MUDr. Dvořáčka svým opatřením znalcem dne 25. 2. 2014. Je pro nás ale zcela nevysvětlitelné, že si budoucí znalec MUDr. Dvořáček letenku do Egypta nechává vystavit již 21. 2. 2014. Datum vystavení letenky není shodné s datem objednávky. Datumy hrají v tomto případě velký význam.  Z časové smyčky trestní věci Petra Kramného je zřejmé že:

 

18. 2. 2014 je Petr Kramný zadržen a obviněn

20. 2. 2014 je Petr Kramný vzat do vazby

21. 2. 2014 si již – teprve budoucí - znalec nechává vystavit letenku Praha - Káhira

25. 2. 2014 světe div se, budoucí znalec MUDr. Dvořáček je ustanoven jako znalec

28. 2. 2014 tajná expedice 5 policistů Policie ČR odlétá do Egypta

5. 3. 2014 přebí ÚSL Ostrava usnesení, že se MUDr. Dvořáček stává znalcem

8. 3. 2014 se tajná expedice vrací do České republiky.

 

Je zcela zřejmé, že si Policie ČR plánovala výlet do Egypta ještě před zahájením trestního řízení proti Petru Kramnému, což jí možná nelze plně zazlívat. Jak ale tuto skutečnost mohl vědět - teprve budoucí - znalec MUDr. Dvořáček? Patrně opět neformálně.

 

Oprávněně se ptáme, jak si může budoucí znalec nechat dne 21. 2. 2014 vystavit letenku Praha Káhira na své jméno, když policejní orgán jej ustanovil znalcem až 25. 2. 2014? Další problém nastává dle nás s tou skutečností, že usnesení, že byl MUDr. Dvořáček ustanoven znalcem, přebírá nikoliv sám znalec MUDr. Dvořáček, ale ÚSL Ostrava až dne 5. 3. 2014. Dle našeho názoru se znalcem MUDr. Dvořáček stává až převzetím tohoto usnesení, tedy až po návratu tajné expedice do Egypta.

Další oprávněná otázka je, proč a z jakého titulu byl znalec na zdravotní stav Petra Kramného MUDr. Dvořáček ubytován na zastupitelském úřadě v Káhiře.

 

Je důležité osvětlit termín tajná expedice. Protože ve spisovém materiálu se o této tajné cestě do Egypta nedozvíte zhola nic. Z našeho pohledu je však zcela neakceptovatelné, že znalec MUDr. Dvořáček se o této tajné expedici nezmiňuje ani slůvkem ve svém znaleckém posudku a patrně se zapomněl o této cestě zmínit i ve své výpovědi u hlavního líčení. Není to zvláštní , když tam dle sdělení policejního prezidia jel jako znalec?

 

Je pro nás nevysvětlitelné, proč o výsledcích či důvodech této tajné expedice není ve spisovém materiálu Petra Kramného naprosto žádná informace, a to i přes to, žejí platil daňový poplatník v celkové výši, dle sdělení opět Policejního prezidia, přes 225 000 Kč.

 

Policejní prezidium i Krajské ředitelství Moravskoslezského kraje se zcela vehementně brání tomu, že cestu znalce - neznalce MUDr. Dvořáčka hradilo. Jen pro informaci, pouze letenka na jméno MUDr. Dvořáčka Praha - Káhira a Hurghada - Praha stála přes 23 000 Kč. Otázka je kdo a z jakých prostředků celý výlet znalce - neznalce MUDr. Dvořáčka platil, protože znalec MUDr. Dvořáček si za svůj posudek na zdravotní stav Petra Kramného naúčtoval pouze 3 184 .

 

Spolek Šalamoun tedy požádal o vyúčtování všech nákladů spojených s tajnou expedicí do Egypta, kterou hradila Policie ČR ze svých rozpočtů. Děkujeme Policejnímu prezidiu Policie ČR za poskytnutí všech dokladů spojených s touto tajnou expedicí do Egypta. Dostáváme se k dokladům jako místenka Ostrava - Praha á 35 Kč, balení zavazadel na letišti Ruzyně á 95 Kč, ubytování, letenky etc.

 

Případ Petra Kramného je případem jen naprosto těžko uvěřitelných omylů a fatálních selhání. Jedním z dalších takových patrně omylů je ta skutečnost, že pokud veškeré doklady, kterými Policejní prezidium dokládá finanční prostředky, které vynaložilo, tak jim v celkovém součtu chybí taková malá drobnost a to je  48 584 .

Termín “péče řádného hospodáře” do složek Policie ČR zjevně ještě vůbec nedorazil.

 

Jednou jistě nastane čas, kdy se s podobnými menšími pochybeními, jako je právě "trocha" chybějících peněz, či naprosto závažnějšími fatálními chybami, jako je příčina smrti Moniky a Kláry Kramných, bude muset někdo vyrovnat a pak samozřejmě nést, zejména trestní odpovědnost.

 

Na pondělím rozsudku v případu Lukáše Nečesaného vidíme, že sice až na 6. pokus a z toho 4. pokus nalézacího soudu, bylo spravedlnosti učiněno za dost. Proto jsme velcí optimisté i v trestní věci Petra Kramného, která nepochybně vejde do dějin jako největší justiční zločin po roce 1989, který na svém občanovi spáchala česká justice.

 

Václav Peričevič

místopředseda spolku Šalamoun

 

 

 

23. 11. 2017

AV ČR

IČO: 63837714 | P.O.Box 383, 111 21 Praha 1 | P.O.BOX 103, Šumperk 1 | č.ú.: 170718584/0300