Celý intranet Aktuální oblast
Facebook

EEGA

Lidové noviny o JB

 LN o JB

Z našich knih

 

Léčba Bokem

 

 

 

 

Kauza: Petr Kramný - MUDr. Igor Dvořáček, nejpilnější znalec v České republice

 Bývalý přednosta Ústavu soudního lékařství v Ostravě MUDr. Igor Dvořáček je duchem případu Petra Kramného a dle našeho názoru Capo di Tutti Capi v Ostravě. Po měsících investigativní práce přinášíme tvrdá data a objektivní fakta.MUDr. Igor Dvořáček je bývalý dlouholetý přednosta Ústavu soudního lékařství v Ostravě. Jeden z velké řady zásadních důvodů proč byl odejit a byl mu zakázán okamžitý přístup na pracoviště, byla mj. skutečnost, že i přesto, že vykazoval svou činnost na pracovišti, tak dne 5. 11. 2015 od 9.00 do 18.55 hod. seděl jako běžná veřejnost u hlavního líčení s Petrem Kramným v soudní síni.

 Zcela totožným způsobem vykazoval 8 hodin práce dne 28. 2. 2014, avšak již v 11.30 hod. odlétal na utajenou cestu v případu Petra Kramného do Egypta a to letem TK 1768 z Letiště Václava Havla, aniž by tam byl svým zaměstnavatelem FN Ostrava vyslán. 

MUDr. Igor Dvořáček je znalcem v oboru zdravotnictví, odvětví soudního lékařství, zapsaný u Krajského soudu v Ostravě od roku 1988.

MUDr. Igor Dvořáček je veden v Archivu bezpečnostních složek nejdříve jako kandidát a následně jako důvěrník komunistické státní bezpečnosti pod krycím jménem SIMON.  ( zdroj)

  dvoracek

 

MUDr. Igor Dvořáček je dále na zkrácený úvazek vedoucím katedry soudního lékařství Lékařské Fakulty Ostravské univerzity v Ostravě (zdroj) a dále předseda Akademického senátu Lékařské fakulty, kde probíhá velmi ostrý mocenský boj viz vyjádření Prof. MUDr. Milana Grundmanna CSc. (zdroj)

MUDr. Igor Dvořáček má velké podnikatelské aktivity v subjektech napojených na Fakultní nemocnici Ostrava  (namátkově společnosti CGB Laboratoře a.s., Genetika Ostrava s.r.o., Renarkon o.p.s. atd.). Ve společnosti CGB Laboratoře a.s. dokonce působí jako ředitel technického úseku. (zdroj

                       MUDr. Igor Dvořáček je zjevně velmi časově vytížený muž.

Jako znalec v odvětví soudního lékařství vykonává svou znaleckou činnost jako OSVČ, pod IČ 60340703 a je povinen ji vykonávat  mimo dobu svého pracovního poměru pro FN Ostrava a lékařskou fakultu.

Zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících § 10 odst.1 nám říká: "Znalec (tlumočník) je povinen vykonávat svou činnost  osobně."

Obecně platí, že při podezření, že osoba zemřela spácháním trestného činu, nařídí orgán činný v trestním řízení (OČTŘ) soudní pitvu. OČTŘ  není vázán absolutně žádným klíčem, podle kterého znalce provedením soudní pitvy pověří. Neexistuje žádný generátor, kolečko či jiný pořadník a záleží čistě na vůli - čti vazbách a sympatiích nejčastěji příslušníka Policie České republiky, kterého znalce provedením soudní pitvy pověří. Soudní pitvu provádějí vždy dva znalci.

V roce 2016 nařídila jen Policie ČR - Moravskoslezkého kraje 260 soudních pitev, kdy ve  248 případech provedením soudní pitvy byl pověřen MUDr. Igor Dvořáček (zdroj) a za tyto soudní pitvy naúčtoval Policii ČR - Moravskoslezkého kraje částku: 

                                                         3. 448. 080 Kč (zdroj).

Za účelem výkonu své činnosti v odvětví soudního lékařství (např. provádění soudních pitev) si na pracovišti k tomu určeném, tedy na Ústavu soudního lékařství v Ostravě, MUDr. Igor Dvořáček platí "pronájem pitevny" za paušální částku 1.209 Kč za pitvu jednoho zemřelého (zdroj).

V roce 2016 zaplatil MUDr. Igor Dvořáček za "pronájem pitevny" FN Ostrava částku 58.340 Kč. Tedy děleno částkou 1.209 Kč za paušál za jednu pitvu docházíme k číslu 48 provedených pitev. Policii ČR - Moravskoslezkého kraje však naúčtoval provedení 248 pitev a tedy první drobná zásadní otázka zní: 

                                            Kde provedl zbývajících 200 soudních pitev?


V ČR působí v odvětví soudního lékařství cca 78 soudních znalců. Počty jejich znaleckých posudků se diametrálně liší od nulových až po počty přesahující i přes 200 za rok (většinou jako hlavní zdroj příjmů).

Pouze jeden jediný znalec v odvětví soudního lékařství v ČR, a to MUDr. Igor Dvořáček, v roce 2016 vyhotovil po pracovní době a všech svých aktivitách:

                            477  (slovy čtyřistasedmdesátsedm) znaleckých posudků (zdroj).


         Nejedná se o chybu či extrémně "náročný rok", neboť v roce 2017 vyhotovil MUDr. Igor Dvořáček posudků již  483.

Za vyhotovení těchto znaleckých posudků naúčtoval Policii ČR - Moravskoslezkého kraje částku za rok 2016 ve výši:

                                                               3.606. 228 Kč.

MUDr. Igor Dvořáček samozřejmě nezpracovával znalecké posudky jen pro Policii ČR, ale též samozřejmě pro soudy, např. pro Krajský soud Ostrava, Krajský soud Olomouc, Okresní soud Ostrava, Okresní soud Bruntál, Okresní soud Karviná, Okresní soud Přerov, Okresní soud Vsetín, Okresní soud Zlín, Okresní soud Opava, Okresní soud Frýdek-Místek a další,
                                                              (zdroj) (zdroj) (zdroj) (zdroj) (zdroj) (zdroj) (zdroj) (zdroj)

kde za tzv. znalečné inkasuje další finanční částky v celkové výši za rok 2016:

                                                                3.777.729 Kč.

Nechceme nízce poukazovat na finanční prospěch MUDr. Igora Dvořáčka, a to i přes skutečnost, že snem asi každého občana ČR je, aby po náročném 8 hodinovém pracovním vytížení na HPP, pedagogické činnosti, obrovské podnikatelské aktivitě a někdy i osobním zájmům si vedlejším příjmem přivydělal pár drobných do rodinného rozpočtu. I když v případě MUDr. Igora Dvořáčka činí přivýdělek v rámci znalecké činnosti pár drobných, tedy cca:

                                                                       314.810 Kč měsíčně.

Jak je naším dobrým zvykem, můžeme na základě oficiálních dokladů MUDr. Igora Dvořáčka doložit, že účtované úkony zejména pro Policii ČR - Moravskoslezského kraje jsou naprosto nereálné. Jedná se dle našeho názoru o  krystalický podvod za peníze daňových poplatníků, přesně v duchu tohoto bývalého přednosty ÚSL v Ostravě, který se neštítí "podvádět" svého zaměstnavatele přítomností na pracovišti, kde ve skutečnosti vůbec není viz první a druhý odstavec. 
 

                                                    Pokračování příště .....

 

Václav Peričevič

Místopředseda Spolku ŠalamounP.S. Jsme stále v naději, že v ČR existuje alespoň jeden slušný státní zástupce, který poté, co společně s námi a vámi v příštím pokračování zjistí, že ač je Ostravsko region razovitý, má zde den jen a jen 24 hodin, z principu legality a oficiality začne neprodleně konat. Protože to, že den má 24 hodin hrubě neodpovídá účtovaným hodinovým úkonům, které MUDr. Igor Dvořáček zvesela fakturuje patrně od roku 1988.


 

8. 2. 2019

AV ČR

IČO: 63837714 | P.O.Box 383, 111 21 Praha 1 | P.O.BOX 103, Šumperk 1 | č.ú.: 170718584/0300