Celý intranet Aktuální oblast
Facebook

EEGA

Lidové noviny o JB

 LN o JB

Z našich knih

 

Léčba Bokem

 

 

 

 

Lukáš Nečesaný - únik informací z Vrchního soudu - záhada vyřešena

Dne 28. 11. 2018 v neveřejném zasedání rozhodoval Vrchní soud v Praze v senátu 8 To v trestní věci Lukáše Nečesaného.
Dne 30. 11. 2018 přinesla média informaci o tom, že Vrchní soud v Praze jednal a rozhodnul. Spolek Šalamoun zaujalo, že jako jediné médium a to veřejnoprávní Česká televize přinesla na své webové stránce zpravodajství také informaci navíc, a to výrokovou část tohoto usnesení, že z věci byl nadále vyloučen senát v čele s předsedajícím soudcem JUDr. Mjartanem, který Lukáše Nečesaného zprostil 2x obžaloby.

  

Je totiž zcela neakceptovatelné, aby se jakýkoliv sprostý podezřelý občan dozvídal výrokové části usnesení ve své trestní věci nejdříve z médií.

Spolek Šalamoun kontaktoval dne 3. 12. 2018 mluvčí Vrchního soudu v Praze JUDr. Simonu Heránovou Ph.D. s dotazem, zda to skutečně byla ona, kdo České televizi sdělil výrokovou část usnesení. Mluvčí korektně konstatovala, že obsah usnesení nemůže sdělovat médiím, dokud s ním nejsou seznámeni účastníci řízení. (jedná se o běžnou formulku, kterou používají všichni mluvčí)

 

Dne 4. 12. 2018 mluvčí JUDr. Heránová ve snaze bránit hrad a svého zaměstnavatele, tedy Vrchní soud v Praze, se snažila Spolek Šalamoun svést na nesprávnou cestu sdělením vycházejíce patrně z jejích předchozích zkušeností, že obsah výrokové části usnesení mohl
“vykecat” také Krajský soud v Hradci Králové, Krajské státní zastupitelství v Hradci Králové a ne jen tedy Vrchní soud v Praze.

 

Mluvčí JUDr. Heránová trochu podcenila Spolek Šalamoun, protože ten neváhal a dne 5. 12. 2018 si ověřil informaci u mluvčího Krajského soudu v Hradci Králové Mgr. Kulhánka, který konstatoval, že spis včetně obsahu inkriminovaného usnesení byl Krajskému soudu doručen až dne 3. 12. 2018 a tudíž nemohl dne 30. 11. 2018 komentovat obsahovou ani výrokovou část usnesení Vrchního soudu v Praze, protože jeho obsah prostě NEZNAL.
Korektně je nutno uvést, že to nemohla komentovat ani krajská státní zástupkyně, protože ani ona obsah usnesení dne 30.11. 2018 neznala. 
Velmi jednoduchou vylučovací metodou je tedy zcela zřejmé, že informace unikla dne 30. 11. 2018 z Vrchního soudu v Praze, protože žádná jiná strana či účastník řízení obsah a zejména výrokovou část neznal ani znát nemohl. 
Ani Krajský soud v Hradci Králové ani Krajské státní zastupitelství v Hradci Králové NEMÁ přístup do databáze rozhodnutí Vrchního soudu v Praze.

 

V neveřejném zasedání, ve kterém Vrchní soud v Praze rozhodl se neveřejné jmenuje proto, že se jej nezúčastnil ani Lukáš Nečesaný, ani jeho obhájci, ale ani státní zástupce, či veřejnost nebo média. V kanceláři, zpravidla předsedy senátu, se u kávy sejde senát 8 To ve složení JUDr. Jiří Lněnička, JUDr. Pavla Augustínová a JUDr. Petr Smrž a protokolující úřednice senátu 8 To. Podle rozvrhu práce v listopadu 2018 je protokolující úřednice senátu 8 To paní K. B. (celé jméno je Spolku známo, ale není nutné jej uvádět).

 

Spolek v rámci naprosté korektnosti ověřil u protokolující úřednice senátu 8 To K. B. zda to byla ona, kdo poskytl České televizi obsah výrokové části usnesení. Zkušená úřednice soudní správy konstatovala velmi přesvědčivě, že nejenže s nikým z České televize nehovořila, nikdo se jí na nic nedotazoval, ale především, že oni takové informace vůbec poskytovat nesmí, jelikož to vždy komentuje soudce nebo tisková mluvčí. Dle shora uvedeného víme, že tisková mluvčí to vyloučila… kdo zbývá?

 

Nemá smysl pátrat dál, kdo z členů senátu 8 To informaci sdělil, stejně se nikdo nepřizná. Nemá ani smysl žádat předsedu Vrchního soudu v Praze, aby věc prošetřil, protože stejně nic neprošetří. V souvislosti s trestním stíháním soudce téhož soudu Elishera, lze mít velmi důvodně za to, že má zcela jiné starosti.

 

Není potřeba v tomto naprosto bezprecedentním úniku informací z Vrchního soudu v Praze hledat nějaké složité konspirační teorie a vysvětlení může být vcelku jednoduché. Jedním z těch vysvětlení, může být dle našeho názoru skutečnost, že soudy jsou permanentně přetížené, třeba si senát 8 To nebyl jist, že předmětné usnesení, kde skutečně byl vyloučen senát a soudce Mjartan bude doručeno Lukáši Nečesanému do Vánoc a proč mu nezkazit již druhé vánoce tím, že nejenže se opět ruší zprošťující rozsudek, ale pro jistotu se změní celý senát, protože se Vrchnímu soudu v Praze nelíbí, že za dané důkazní situace stále nechce Lukáše Nečesaného odsoudit.

Jedna z úvah předsedy senátu Vrchního soudu v Praze JUDr. Jiřího Lněničky (u laické veřejnosti s přezdívkou Pankrácký kat) je taková, že doufá, že nový senát v novém řízení vyhodnotí důkazy jinak než senát předchozí. To již není jen úvaha, ale učebnicový příklad návodu, jak odsoudit Lukáše Nečesaného za každou cenu.

Vítejte v právním státě.

 

7. 12. 2018

AV ČR

IČO: 63837714 | P.O.Box 383, 111 21 Praha 1 | P.O.BOX 103, Šumperk 1 | č.ú.: 170718584/0300