Celý intranet Aktuální oblast
Facebook

EEGA

Lidové noviny o JB

 LN o JB

Z našich knih

 

Léčba Bokem

 

 

 

 

Trestní věc Lukáše Nečesaného opět vrácena nalézacímu soudu

Dne 29.3.2017 rozhodl, již podruhé, Nejvyšší soud České republiky v trestní věci Lukáše Nečesaného a opakovaně zrušil rozsudek, jak nalézacího soudu, tedy Krajského soudu v Hradci Králové tak i usnesení Vrchního soudu v Praze a věc vrátil Krajskému soudu v Hradci Králové a nařídil podle § 265 odst.3 tr.ř, aby učinil nové rozhodnutí v jiném složení senátu

Nejvyšší soud České republiky ve svém písemném odůvodnění usnesení podrobil oba soudy naprosto zdrcující a zcela vyjimečné kritice. Usnesení Nejvyššího soudu ČR, je plné termínů, zejména ve vztahu k nalézacímu soudu, které se zpronevěřil respektovat právní názor Nejvyššího soudu, dále postup hodnocení důkazů nazval libovůlí či svévolí či, že Vrchní soud v Praze, jako soud odvolací bezezbytku nesplnil svou přezkumnou povinnost.

Nejvyšší soud České republiky ve svém velmi pečlivém a přesvědčivém odůvodnění, rozebírá některé “údajné” zásadní důkazy, hodnotí jejich pořízení a zejména jejich hodnocení ve smyslu libovůle obou soudů.

Spolek Šalamoun nezávisle monitoruje trestní věc Lukáše Nečesaného, podal několik trestních oznámení v této věci. Argumentační rétorika zrušujícího usnesení Nejvyššího soudu České republiky, je zcela totožná s výhradami, které spolek Šalamoun deklaruje v průběhu celého řízení proti Lukáši Nečesanému.

Pokud usnesení Nejvyššího soudu České republiky konstatuje, že některé “důkazy” proti Lukáši Nečesanému jsou získány úskokem, dokonce předsedy senátu Krajského soudu v Hradci Kralové JUDr.Jiřím Vackem, pak to zcela přesně vypovídá o způsobu vedení trestního řízení proti Lukáši Nečesanému, které ani zcela vzdáleně, nemá nic společného s jeho právem na spravedlivý proces.

Nejvyšší soud České republiky odůvodňuje odebrání stávajícímu senátu Krajského soudu v Hradci Králové tím, že se opakovaně dopustil natolik závažných pochybení, v důsledku nichž musely být jeho tři předchozí rozsudky zrušeny.

Ve světle všech těchto skutečností je nutno se oprávněně ptát :  “Jde v trestní věci Lukáše Nečesaného, opravdu o Lukáše Nečesaného?

Václav Peričevič
místopředseda spolku Šalamoun

 

18. 4. 2017

AV ČR

IČO: 63837714 | P.O.Box 383, 111 21 Praha 1 | P.O.BOX 103, Šumperk 1 | č.ú.: 170718584/0300