Celý intranet Aktuální oblast
Facebook

EEGA

Lidové noviny o JB

 LN o JB

Z našich knih

 

Léčba Bokem

 

 

 

 

Kramný - selhání Nejvyššího soudu České republiky - díl první

Spolek Šalamoun s velkým rozčarováním přijal zamítavé usnesení Nejvyššího soudu ČR v dovolání Petra Kramného.

S ohledem na skutečnost, že na “kole štěstí” byl vylosován senát, jemuž předsedá soudce JUDr.Petr Hrachovec, bylo rozhodnutí zcela předvídatelné.

 

 

Nejvyšší soud České republiky v řízení o dovolání Petra Kramného zcela selhal, rezignoval na přezkumnou činnost a porušil nezadatelné právo Petra Kramného na spravedlivý proces dle čl.4 čl.90 Ústavy.

Spolku Šalamoun je samozřejmě známo, že Nejvyšší soud jako soud dovolací zásadně neingeruje do skutkových zjištění obecných soudů a učinit tak může zcela vyjímečně jestliže to odůvodňuje extrémní rozpor mezi skutkovými zjištěními soudů a provedenými důkazy. Zásah Nejvyššího soudu je nezbytný, když zejména dochází svévolnému hodnocení důkazů, když odůvodnění soudních rozhodnutí nerespektuje obsah provedeného dokazování, kdy dochází k deformaci důkazů a svévoli při interpretaci výsledků důkazního řízení.

S ohledem na skutečnost, že se jedná právě o rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky, chceme zcela laickým způsobem deklarovat právě ono selhání Nejvyššího soudu a na příkladech ukázat zcela jasnou svévoli při interpretaci výsledků důkazního řízení a obecné veřejnosti příblížit průběh a výrobu důkazů, deformaci důkazů, tak, aby i běžný občan České republiky měl představu o práci Nejvyššího soudu České republiky a fungování české justice.

Předem je potřeba akcentovat, že Nejvyšší soud v napadeném rozhodnutí a v řízení mu předcházejícím neshledal, že by došlo k svévolnému hodnocení důkazů, deformaci důkazů a svévoli při interpretaci výsledků důkazního řízení.

Ke zcela mýtické vraždící zrůdě Kramný k jeho mediálnímu obrazu a zejména mustru podle kterého byl Petr Kramný odsouzen příspívá Nejvyšší soud České republiky tím, že problematičnost manželství Kramných dokazuje skutečností, že měl ve vozidle nainstalováno nahrávací zařízení s kamerou. (str. 27 odst.7) Z takového jednání Nejvyšší soud České republiky dovozuje stav žárlivosti Petra Kramného a problematičnost jeho manželství.

Tento závěr Nejvyššího soudu a soudů obecných je bohužel zcela mylný a zcela typický pro trestní věc Petra Kramného. Ve vozidle Moniky Kramné se skutečně nacházelo nahrávací zařízení s kamerou, avšak nikoliv pro nahrávání Moniky Kramné, ale přes čelní sklo, pro nahrávání dění na vozovce před vozidlem. Jedná se o zcela standartní zařízení, které používá desetitisíce řidičů.

Z usnesení Nejvyššího soudu je zcela zřejmé, že každý kdo má kameru nahrávající dění před vozidlem má problematické manželství,  popřipadě lze takovou kameru využit jako odůvodnění odsuzujícího rozsudku.


Čtenář jistě řekne, že se jedná o drobnost, která nemá na posouzení viny Petra Kramného žádný vliv. Lze s tím do jisté míry souhlasit, problematičnost usnesení Nejvyššího soudu České republiky je v tom, že takových deformací, špatného hodnocení a svévole je tolik, že pokud bych je popsal v jednom článku, bude mít mnohoset stran, kdy jednotlivé dílky do sebe zapadají s milimetrovou přesností, tvoří ucelený řetězec mozaiky s názvem největší justiční zločin v historii České republiky - Petr Kramný.

A co říci na závěr. Nejvyšší soud v napadeném rozhodnutí a v řízení mu předcházejícím neshledal, že by došlo k svévolnému hodnocení důkazů, deformaci důkazů a svévoli při interpretaci výsledků důkazního řízení.

Václav Peričevič
spolek Šalamoun

21. 4. 2017

AV ČR

IČO: 63837714 | P.O.Box 383, 111 21 Praha 1 | P.O.BOX 103, Šumperk 1 | č.ú.: 170718584/0300