Celý intranet Aktuální oblast
Facebook

EEGA

Lidové noviny o JB

 LN o JB

Z našich knih

 

Léčba Bokem

 

 

 

 

Jan Eliáš - další fatální omyl české justice pokračuje.

Jeden z dalších, těžko uvěřitelných selhání české justice pokračuje. Jak jsme vás informovali zde: http://spoleksalamoun.com/sd/novinky/hlavni-stranka/elia-fatalni-selhani-justice.html dne 9. 5. 2017 byl po téměř 4 letech z výkonu trestu odnětí svobody propuštěn Jan Eliáš, který byl odsouzen na 13 let.


 

 


Je zde nutno ocitovat závazný názor Nejvyššího soudu ČR, který konstatuje mj. “ Možnosti dalšího dokazování, které by mohly vést k případnému odsouzení obviněného, se jeví jako velmi omezené a jsou vázány na vyhledávání důkazů, o jejichž konkrétní povaze není jasno a jejichž opatření je věcí operativně pátrací činnosti Policie ČR.”
 
 
Toto je jeden z argumentů Nejvyššího soudu ČR, který věc nevrátil nalézacímu soudu, ale zcela nezvykle k rukám Krajského státního zástupce k doplnění dokazování.  
 
Nyní věnujte velmi pečlivě pozornost časové smyčce tohoto neuvěřitelného případu.
 
Dne 11. 5. 2017 je spisový materiál vrácen Krajskému soudu v Brně
 
Dne 28. 5. 2017 obdrží usnesení Nejvyššího soudu ČR Jan Eliáš - rozesílatelem je právě Krajský soud v Brně.
·        není nám bohužel známo, který den byl kompletní spisový materiál odeslán na Krajské státní zastupitelství v Brně k provedení doplnění dokazování operativně pátrací činností Policie ČR. Zpravidla bývá zvykem, že se čeká na vrácení tzv. doručenek o převzetí.
 
Dne 2. 6. 2017 tedy po 16 pracovních dnech podává Krajský státní zástupce obžalobu novou, resp. zcela opsanou obžalobu původní, a to včetně gramatických chyb. Státní zástupce tedy naprosto rezignoval na doplnění dokazování a obžalobu formou CTRL+C a CTRL+V zkopíroval.
 
Oprávněně se ptáme, zda je možné za 16 pracovních dní stihnout:
 
- aby spisový materiál doputoval z Krajského soudu v Brně ke Krajskému státnímu zástupci
- státní zástupce využil operativně pátrací činnosti Policie ČR
- Policie ČR provedla potřebné úkony a vrátila věc ke Krajskému státnímu zástupci
- a státní zástupce stihl obžalobu opsat??
 
Nebo krajská státní zástupkyně JUDr. Ludmila Doležalová zcela rezignovala na závazný pokyn Nejvyššího soudu ČR a i v tak šibeničním termínu obžalobu jednoduše okopírovala? O naprosto lajdáckém přístupu dozorové státní zástupkyně svědčí ta skutečnost, že Krajský soud v Brně ji věc svým usnesením dne 9. 8. 2017 znovu vrátil k došetření.
 
Pokud státní zástupkyně Krajského státního zastupitelství v Brně vykonává svěřenou pravomoc takovým způsobem a za peníze daňových poplatníků, měla by být této funkce okamžitě zbavena, protože takový postup je zcela neakceptovatelný.

24. 10. 2017

AV ČR

IČO: 63837714 | P.O.Box 383, 111 21 Praha 1 | P.O.BOX 103, Šumperk 1 | č.ú.: 170718584/0300