Celý intranet Aktuální oblast
Facebook

EEGA

Lidové noviny o JB

 LN o JB

Z našich knih

 

Léčba Bokem

 

 

 

 

Jan Eliáš - další fatální omyl české justice

V těchto dnech je stranám doručováno usnesení Nejvyššího soudu ČR, kterým byl Jan Eliáš propuštěn po 4 letech z výkonu trestu odnětí svobody Mírov, v trvání 13 let z věznice se zvýšenou ostrahou

 

Spolek Šalamoun velmi pečlivě, monitoruje trestní věc Jana Eliáše, který byl uznán vinným z trestného činu vraždy dle § 219 odst. 1 tr.zák, kterého se měl dopustit 21.10.2009 či 22.10.2009, kdy měl usmrtit poškozenou H.K


 

 

 

 

 

 

 
Jan Eliáš byl “dopaden” až po 4,5 letech od spáchání údajného trestného činu a to “úskokem” ze strany Policie ČR, kdy byl předvolán na místní oddělení Policie ČR, s odůvodněním, že mají v okolí jeho bydliště, množství vykradených chat a že jim jako možný pachatel  “prochází evidencí” a proto mu byla příslušníkem místního oddělení odebrána tzv. pachová stopa. Jen na okraj je potřeba zdůraznit, že Jan Eliáš nikdy nebyl z trestné činnosti, která by souvisela s krádežemi či vykrádáním chat vyšetřován,obviněn, obžalován,  natož odsouzen.
Odebraná pachová stopa najednou vykázala shodu s případem zcela jiným a to právě s vraždou H.K, která se stala někde úplně jinde. Samozřejmě, žádnou shodu s vykradenými chatami  policie neprokázala.
 
Na místě činu vraždy H.K tehdy Policie ČR zajistila velmi významné množství stop, jak daktyloskopických,biologických a řadu dalších, avšak jednoznačně žádná nevykazovala shodu s Janem Eliášem.
Vysvětlení, jak je možné, že se v bytě poškozené H.K objevila pachová stopa Jana Eliáše, je vcelku triviální, protože poškozenou znal a její byt nejméně 2 x navštívil, avšak nikdy nebylo prokázáno, že ji navštívil právě ve dnech 21-22.10.2009.
 
Tuto naprostou důkazní tíseň Policie ČR nahradila, tak jak bývá nyní velmi modním zvykem, svědkem z věznice F.K, kterému se měl Jan Eliáš pravděpodobně ve spánku příznat.
O svědkovi F.K byla zjištěno, že se jedná o svědka z lidu, či lepé řečeno profesionálního svědka, protože i v jiných trestních věcech vystupoval jako tzv. korunní svědek, kterému se ostatní spoluvězni, pravděpodobně,  jak na běžícím pásu, ve spánku hromadně přiznávali a on je pak jak na běžicím pásu u soudu svojí výpovědí usvědčoval…..
 
V dané věci rozhodoval 2 x Krajský soud v Brně, jako soud nalézací,  2 x Vrchní soud v Olomouci, jako soud odvolací a 1 x Nejvyšší soud České republiky, jako soud dovolací. Všechny soudy bez sebemenších pochybností, měly za prokázané, že vrahem je Jan Eliáš a byl odsouzen na 13 let do věznice se zvýšenou ostrahou.
 
Nálezem Ústavního soudu ČR  bylo zrušeno rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR a následně Nejvyšší soud ČR propustil Jana Eliáše z výkonu trestu odnětí svobody.  Je nutno konstatovat zásadní veletoč, který Nejvyšší soud ČR provedl  a který ve svém usnesení o vazbě konstatuje, že
 
“současný stav důkazů reálně nepřipouští, aby obviněný Jan Eliáš mohl být znovu postaven před soud a odsouzen “
 
Nejvyšší soud ČR  věc zcela výjimečně a nezvykle nevrátil nalézacímu soudu, tedy Krajskému soudu v Brně, ale věc přikázal Krajskému státnímu zastupitelství v Brně, aby věc znovu projednal a rozhodl.
 
V dané fázi řízení, zejména po tolika letech,  se již jen velmi velmi těžko objeví “nový” důkaz prokazující vinu Jana Eliáše. Trochu děsivá věta v usnesení Nejvyššího soudu ČR je, že pokud existuje nějaký důkaz, tak je v gesci operativně pátrací činnosti policie ČR.  
Pevně doufáme, že se opět neobjeví další svědek z lidu typu F.K či další profesionální svědek “Funda v kukle” - což je pracovní termín spolku Šalamoun, pro svědky z řad odsouzených, kteří jsou schopni odsvědčit naprosto cokoliv.
 
Pokud Nejvyšší soud ČR konstatuje, že stav důkazů nepřipouští, aby byl Jan Eliáš postaven znovu před soud a odsouzen, spolek Šalamoun zcela konstantně roky apeluje na to, že za daných nálezových okolností, důkazů a dalších zcela zásadních faktorů, Jan Eliáš vraždu H.K ani spáchat nikdy nemohl.
 
Jsme opět svědky  zcela zmařených 4 let života mladého muže, který část života byl nucen strávit v nejpřísnější věznici se zvýšenou ostrahou, mezi osobami odsouzenými za zvlášť závažné trestné činy, kdy tento nucený pobyt jej nepochybně doživotně poznamenal.
 
Pokud se oprávněně ptáte, zda za tento zcela neomluvitelný a naprosto lapsus a  lajdácký postup obecných soudů, státních zástupců a Policie ČR, ponese někdo odpovědnost, rovnou všem odpovím - samozřejmě, že neponese.
 
Václav Peričevič
místopředseda spolku Šalamoun

30. 5. 2017

AV ČR

IČO: 63837714 | P.O.Box 383, 111 21 Praha 1 | P.O.BOX 103, Šumperk 1 | č.ú.: 170718584/0300