Celý intranet Aktuální oblast
Facebook

EEGA

Lidové noviny o JB

 LN o JB

Z našich knih

 

Léčba Bokem

 

 

 

 

Kauza: Petr Kramný - MUDr. Igor Dvořáček, nejpilnější znalec v České republice II.

Bývalý přednosta Ústavu soudního lékařství v Ostravě MUDr. Igor Dvořáček je duchem případu Petra Kramného a dle našeho názoru "Capo di Tutti Capi" v Ostravě. Po měsících investigativní práce přinášíme konkrétní účtované částky.

 

 

 

Nemusím popisovat, jaký to byl "boj" a jakým těžko uvěřitelným obstrukcím jsme museli čelit, zejména, když se jedná o veřejné prostředky, tedy prostředky nás všech. Nyní však ryze věcně. 

nyní zrekapitulujeme jen základní fakta: 

MUDr. Igor Dvořáček jako znalec v odvětví soudního lékařství vykonává svou znaleckou činnost od roku 1988, nyní jako OSVČ, pod IČ 60340703 a je povinen ji vykonávat  mimo dobu svého pracovního poměru pro FN Ostrava a zkráceného úvazku na Ostravské univerzitě - jako vedoucího katedry (
zdroj ).


Zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících § 10 odst.1 říká: "Znalec je  povinen vykonávat svou činnost osobně".

V roce 2016 nad rámec své hlavní pracovní činnosti a nad rámec zkráceného úvazku na Ostravské univerzitě vyúčtoval za nejméně 477 znaleckých posudků v odvětví soudního lékařství částku 3.777.729 Kč 
(zdroj)


V České republice  NENÍ jiný lepší znalec, který vyhotovil v roce 2016 více znaleckých posudků v odvětví soudního lékařství, než právě MUDr. Igor Dvořáček.

 

 Jako modelový měsíc jsem vybral duben roku 2016, který odpovídá celoročnímu účtovanému průměru částek a zpracoval dle  oficiálních a daňových dokladů znalce MUDr. Igora Dvořáčka pro přehlednost do tabulky. 
Pro naprostou  objektivitu si můžete v případě zájmu daňové doklady za měsíc duben 2016 přezkoumat, či si udělat tabulku vlastní, která bude mít zcela a naprosto totožné parametry.
zdroj a zdroj Zdrojem daňových dokladů je Policie ČR.
.
V tabulce 1 ( zdroj )vidíme, že znalec MUDr. Igor Dvořáček účtoval Krajskému ředitelství Policie Moravskoslezkého kraje celkem 30 pitev včetně znaleckých posudků a dalších různých 17 znaleckých posudků viz tabulka 2 ( zdroj ).
Pouze jedna jediná pitva byla opatřením P ČR nařízena v sobotu 26. 3. 2016 (
zdroj )- řádek 178. Z žádných jiných dokladů  nevyplývá, že soudní pitvy byly prováděny v sobotu nebo v neděli.

U zadaných znaleckých posudků vyplývá, že ani jedno opatření Policie ČR nevzniklo v sobotu nebo v neděli (
zdroj - sloupec C )a z naprosto žádného údaje  nevyplývá, že znalec MUDr. Igor Dvořáček zpracovával znalecké posudky v sobotu nebo v neděli (např. datum fakturace( zdroj - tabulka B).

K pochopení celé problematiky a výpočtu celé rovnice je třeba znát neznámou, a to délku soudní pitvy, protože u znaleckých posudků na živé osoby se znalečné účtuje hodinově viz (
zdroj - sloupec E).

Do 31. 12. 2002 se délka soudní pitvy účtovala hodinově. Průměrná účtovaná délka jedné soudní pitvy byla cca 15-20 hodin. Od 1. 1. 2003 byl zaveden paušál ve výši 6500 Kč za jednu soudní pitvu, který zhruba odpovídá cca 18,5 hodinám za jednu soudní pitvu. (Odměna znalce á 350 hod x 18,5 hod činí 6475 Kč).

Nepotěšíme soudně znaleckou obec tím, že je nám známo, že hodinová částka je mírně nadhodnocena, ale s ohledem na skutečnost, že nejpilnější znalec v ČR MUDr. Igor Dvořáček může být i znalcem nejrychlejším, záměrně budeme jednu soudní pitvu násobit pouze 10 hodinami, bez ohledu na skutečnost, že dle dokladů - fa účtoval 7 pitev jako mimořádně složité tzv. vyšším paušálem (
zdroj - sloupec E ). Z logiky věci předjímáme, že mimořádně složitá pitva je i časově náročnější, ale pro naprostou absurdnost účtovaných částek to nehraje naprosto žádnou roli. 

Jako poslední konstantu je nutno uvést sloupec F, tedy pořizování dalších histologických preparátů. Je zcela neuvěřitelné, že u každé soudní pitvy pořizoval znalec MUDr. Igor Dvořáček další histologické preparáty, (účtují se navíc...) kdy jejich zkoumáním musel trávit další čas. (Zdroj - zkoumání histologických preparátů např. v případě Petra Kramného trvalo cca 15 minut jeden -
zdroj

).

Jak jsem již předeslal není z naprosto žádných i sebemenších indicií zřejmé, že svou znaleckou činnost vykonával MUDr. Igor Dvořáček v sobotu a v neděli, ale pro naprostou absurditu výpočtu se budeme při jeho nadpřirozených schopnostech domnívat, že ANO!

Měsíc duben má 30 dnů včetně sobot a nedělí a tedy 30 x 24 je 720 hodin.

720 hodin

 

 

- 0 hod.: -MUDr. Igor Dvořáček má velké podnikatelské aktivity v subjektech napojených na FN Ostrava (namátkově společnosti CGB Laboratoře a.s.,Genetika Ostrava s.r.o., Renarkon o.p.s. atd.). Ve společnosti CGB Laboratoře a.s. dokonce působí jako ředitel technického úseku.( zdroj

) - Nejsme schopni korektně doložit, kolik hodin se věnuje svým bohatým podnikatelským aktivitám proto - 0 hodin

 

 


- 0 hod.: -bohaté společenské či volnočasové aktivity ( nejsme schopni doložit proto - 0 hod. )

- 137 hod.: - účtované znalečné ( zdroj)

- 210 hod.: - pracovní úvazek 1,0 na HPP ÚSL Ostrava, pozice přednosty v roce 2016 a dále zkrácený úvazek nejméně 0,2 jako vedoucí katedry na Univerzitě Ostrava. (zdroj)


- 300 hod.: -za provedených 30 pitev, záměrně podhodnotím, že jedna pitva trvala jen 10 hodin
(zdroj)


- 17 hod.: -další vykazovaná a účtovaná duševní práce
(zdroj)

- 55 hod.: -zkoumání pořízených dalších histologických preparátů (
zdroj ) a ( zdroj

)

 

 


- 1 hod.: -a cesta z práce a do práce. Opět záměrně podhodnotím, protože dle
(zdroj ) jen cesta v pracovních dnech trvala 4,2 hod. za měsíc. Nejpilnější znalec v ČR MUDr. Igor Dvořáček je však velký milovník luxusních sportovních vozů FERRARI a MASERATI a tudíž lze předpokládat, že to může zvládnout rychleji.
----------------------------------------
Součet = 720 hodin, avšak měsíc duben má též jen 720 hodin !!!

Dle výsledku tohoto zjevně podhodnoceného výpočtu můžeme naprosto směle konstatovat že: 

- MUDr. Igor Dvořáček -  nespal ani minutu nejen v dubnu 2016, ale celý rok 2016 (měsíční účtované částky jsou prakticky totožné)

- MUDr. Igor Dvořáček -  nejedl ani minutu nejen v dubnu 2016, ale celý rok 2016

- nemá asi dál smysl provádět absurdní výčet všeho dalšího, co znalec MUDr. Igor Dvořáček v roce 2016 nemohl stihnout. (hygienu, či další životně důležité potřeby, ba i zvyšování odbornosti).

Každého jistě napadne, že po takovém znaleckém výkonu v roce 2016, musel znalec MUDr. Igor Dvořáček padnout vysílením, ale opak je pravdou. Nespavost ho posílila a v roce 2017 zpracoval již 483 znaleckých posudků v odvětví soudního lékařství !!! - opět nejvíce v České republice.(
zdroj )


Nemusím nikterak akcentovat, že pokud by došlo k situaci, že by třeba 24 hodinový maraton byl narušen, třeba obhajobou znaleckého posudku u soudu, (což je znalecká povinnost) či nedej bože nemocí či dovolenou, tak se nám celá rovnice naprosto  zhroutí a dostaneme se do těžko uvěřitelných mínusových čísel. Stejný mínus by nastal, kdyby znalec MUDr. Igor Dvořáček pracoval jen v pracovních dnech, což je v přepočtu jen a pouze 504 hodin a tím jsme jen v základu 216 hodin za měsíc naprosto mínus. 

V příštím a posledním díle se již budeme jenom ptát, zda neselhal kontrolní mechanismus Krajského soudu v Ostravě, kontrolní mechanismus ministerstva spravedlnosti, ale zejména (po dlouhých konzultacích a vysvětlení našich zdrojů, které výjimečně neuvedu, protože je chráníme, jak ten mechanismus, těžkou uvěřitelného kšeftu se znaleckými posudky funguje) Krajského ředitelství Policie ČR Moravskoslezkého kraje, které v drtivé většině tyto částky proplácí: 

Provizička nebyla? 

Z veřejných zdrojů je nám známo, že součástí Policie České republiky je složka s názvem Národní centrála proti organizovanému zločinu (
zdroj

)a ptáme se, už nyní.... fungujete?

 

 

# dyckyIgor

Václav Peričevič

místopředseda Spolku Šalamoun8. 3. 2019

AV ČR

IČO: 63837714 | P.O.Box 383, 111 21 Praha 1 | P.O.BOX 103, Šumperk 1 | č.ú.: 170718584/0300