Celý intranet Aktuální oblast
Facebook

EEGA

Lidové noviny o JB

 LN o JB

Z našich knih

 

Léčba Bokem

 

 

 

 

Důkazy v případu Petra Kramného definitivně a navždy zcela zničeny.

 Naprosto stěžejním důkazem o vině Petra Kramného, který měl zavraždit manželku a dceru v Egyptské Hurgádě elektrickým proudem dne 30. 7. 2013 byl nekroptický (získaný při pitvě) materiál ze srdce a krku zemřelých, který měl údajně účinky elektrického proudu prokazovat. 

  

Tento nekroptický materiál byl a je předmětem velmi zásadního a kategorického sporu mezi odbornou veřejností, kdy znalci obžaloby na něm prokazovali účinky elektrického proudu, avšak další znalci, kteří se případem zabývali, poukazovali na chybné závěry znalců obžaloby a vyvraceli, že by se na těchto vzorcích stopy elektrického proudu nacházely. Všechny tyto rozpory a nové závěry jsou předmětem řízení o obnově řízení, které si Petr Kramný symbolicky podal dne 30. 7. 2018.

 

Kramny


 

1) Přestože Spolek Šalamoun predikoval obavy o zničení nekroptického materiálu, jako naprosto stěžejního důkazu: zdroj http://spoleksalamoun.com/sd/novinky/hlavni-stranka/Kramny-nekonecny-pribeh.html


 

2) Přestože totožná obava, tedy zničení nekroptického materiálu byla předmětem i interpelace Poslankyně parlamentu Jany Černochové zdroj:  


 

http://www.janacernochova.cz/clanek/interpelace-na-ministra-spravedlnosti-ve-veci-pochybneho-postupu-soudniho-znalce-v-tzv-kauze-kramny/


 

3) Přestože Nejvyšší soud konstatuje, že nejpodstatnějšími důkazy  jsou znalecké posudky z oboru zdravotnictví, odvětví soudní lékařství.

 

Z usnesení se současně podává, že nejvýznamnější  ze skupiny skutečností potvrzujících závěr o usmrcení elektrickým proudem je "nález proudové známky na zadní straně krku (resp. na přechodu šíje a zad) s typickým, nezaměnitelným pruhovitým výbledem podél této proudové známky (č. l. 2474 – foto č. 14 a 15)".


 

4) Přestože poslanec Evropského parlamentu Tomáš Zdechovský uvádí, že řez kůže je jeden z pilířů o tom, zda působil či nepůsobil elektrický proud. zdroj : https://zdechovsky.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=676890

 

5) Přestože právní zástupkyně matky, JUDr. Jana Barvíková, žádá Vrchní soud v Olomouci, aby činil veškerá  opatření k tomu, aby histologické preparáty byly pečlivě zajištěny tak, aby nedošlo k jejich zničení nebo

dokonce ztrátě či jiné další nežádoucí manipulaci, a to pro případ dalšího přezkoumání.

Zdroj : str. 81, druhý odstavec, rozsudku Vrchního soudu v Olomouci: http://spoleksalamoun.com/sys/galerie-download/kramny-odvolaci-rozsudek-olomouc.pdf

  

6) Přestože obhájkyně Petra Kramného, JUDr. Jana Rejžková, předjímala totožné obavy a dokonce žádala Nejvyšší soud České republiky, aby nekroptický materiál byl uložen na jiném pracovišti než je právě ÚSL Ostrava a zejména z dosahu bývalého přednosty tohoto ústavu MUDr. Igora Dvořáčka...

 

.... nikdo neučinil naprosto zhola nic k tomu, aby tento naprosto zásadní důkazní materiál zajistil a ochránil před zneužitím či zničením.


 

Právě osoba dnes již bývalého přednosty ÚSL Ostrava MUDr. Igora Dvořáčka - agenta STB s krycím jménem SIMON - je duchem celého případu Petra Kramného. Jedná se o totožnou osobu, která bránila nezávislým znalcům vysloveně “za každou cenu” přezkoumání nekroptického materiálu. Jedná se o totožnou osobu, která uvedla soud v omyl o nevyčerpatelnosti nekroptického materiálu. Jedná se o totožnou osobu, která zamlčela před nezávislým soudem, že byla s policejním týmem v Egyptě a jednalo se bohužel o totožnou osobu, která dokonce v médiích prohlašuje, že Případ Kramný byl vrcholem jeho kariéry, ač nikdy nebyl ustanoven jako znalec na zkoumání příčiny smrti Moniky a Kláry Kramných. zdroj: https://moravskoslezsky.denik.cz/zpravy_region/dokonala-vrazda-neexistuje-pachatel-nakonec-vzdy-udela-chybu-20180901.html


 

V souvislosti se změnou na pozici ředitele Fakultní nemocnice v Ostravě, došlo k odvolání MUDr. Igora Dvořáčka z pozice přednosty Ústavu soudního lékařství a byl mu také okamžitě znemožněn přístup na pracoviště, stejně tak jeho manželce. Bohužel v mezidobí mezi nástupem nového ředitele a odvoláním MUDr. Igora Dvořáčka byl časový úsek, ve kterém byl  vydán interní pokyn a nekroptický materiál pocházející z pitvy č. 644/13 a 645/13 Moniky a Kláry Kramných, včetně záložních bločků a vlastních histologických řezů byl skartován a nenávratně zničen.

 

Již nikdy žádný znalec či renomovaná kapacita, a to nejen z České republiky, nebude moci vyjádřit své odborné stanovisko, protože již není možnost zmíněné vzorky jakkoliv přezkoumat.


 

Naprosto kategoricky zastáváme názor, že pokyn ke skartaci nekroptického materiálu Moniky a Kláry Kramných odporuje naprosto všem normám a zejména z takového postupu jednoznaně čiší snaha o jasné zametání stop a ničení důkazů.


 

Dle našeho názoru ke skartaci stěžejního důkazu, a to ještě před vlastním řízení o obnově řízení ve věci Petra Kramného, může dát jen a výhradně předsedkyně senátu nalézacího soudu, avšak takový pokyn se ve spisovém materiálu nenachází. Již sama skutečnost, že se jedná o naprosto stěžejní důkaz, který by měl být při výjimečném trestu odnětí svobody archivovám jako příloha spisu nejméně 50 let a přesto byl ani ne před lhůtou 5 let od posledního úkonu ve věci a před nadcházejícím řízení o obnově řízení zcela nenávratně zničen, je naprosto šokující a ukazující praktiky na ÚSL Ostrava pod vedením naštěstí bývalého přednosty MUDr. Igora Dvořáčka.


 

Zničením nekroptického materiálu, na základě kterého mohl Petr Kramný prokázat, že skutkový stav, za který je odsouzen k výjimečnému trestu odnětí svobody v trvání 28 let je fatální omyl znalců obžaloby, je nenávratně zničen.

 

Ve spisovém materiálu trestní věci Petra Kramného nám tak zbývají jen fotografie srdce Moniky a Kláry, prokazující účinky elektrického proudu. Ale to je opět padělek , protože se jedná o snímek jednoho a toho samého srdce, které jen zrcadlově a v úhlu 8 stupňů otočené, zvětšené a vyretušované zdroj: http://spoleksalamoun.com/sd/novinky/hlavni-stranka/160413-kramny-stanovisko-imgs.html


 

 

Takže jako poslední použitelný důkaz nám zbývají odposlechy. Jenže i ty trpí zásadní a neodstranitelnou vadou. Autor jejich tzv. přepisů, příslušník Policie České republiky kpt. Alois Kubiena, přepis těchto odposlechů z části zkreslil, z části ohnul a částečně zcela zfalšoval , když do úst Petra Kramného vložil slova a věty, které nikdy neřekl. zdroj: http://spoleksalamoun.com/sd/novinky/hlavni-stranka/tiskova-zprava-kramny-podvrh.html


 

Nezbývá nám žádný jiný prostředek než vytrhnout všechny slušné občany České republiky z letargie s konstatováním


 

Vítejte v právní státě !!!

 

Václav Peričevič

místopředseda Spolku Šalamoun

6. 9. 2018

AV ČR

IČO: 63837714 | P.O.Box 383, 111 21 Praha 1 | P.O.BOX 103, Šumperk 1 | č.ú.: 170718584/0300