Celý intranet Aktuální oblast
Facebook

EEGA

Lidové noviny o JB

 LN o JB

Z našich knih

 

Léčba Bokem

 

 

 

 

Další smůla Petra Kramného

15 dní před vypršením lhůty zaslala samozvaná zmocněnkyně rodiny poškozených slávomanka JUDr.Klára Long Slámová vyúčtování svých úkonů při zastupování rodiny poškozených v trestní věci Petra Kramného.


 

 


Z činnosti zmocněnkyně poškozených lze konstatovat následující:

JUDr.Klára Long Slámova se nezúčastnila žádného úkonu přípravného řízení v trestní věci Petra Kramného.

JUDr. Klára Long Slámová se zúčastnila max. 3 hlavních líčení u Krajského soudu v Ostravě v trestní věci Petra Kramného.

JUDr.Klára Long Slámová se zúčastnila 1 veřejného zasedání u Vrchního soudu v Olomouci v trestní věci Petra Kramného.

 

Své úkony jako obecné zmocněnkyně všech poškozených, vyúčtovala JUDr. Klára Long Slámová zatím celkově neznámou částkou, kdy soud ji přiznal odměnu, ve výši jen cca 700.000.- Kč

V obecné rovině spolek Šalamoun je, byl a nejspíše bude velkým kritikem práce samozvané zmocněnkyně poškozených slávomanky JUDr.Kláry Long Slámové za její opakované mediální vyjádření, které vážnosti a prestiži České advokátní komory rozhodně nepřidávají.

Již jedno z prvních vyjádření JUDr.Kláry Long Slámové pro IDNES ze dne 25.7.2015 zní: “O tom, že Kramný má na smrti manželky a dcery vinu, byla prý přesvědčená ještě předtím, než se seznámila se spisem."

Zdroj:  http://zpravy.idnes.cz/ze-je-petr-kramny-vrah-…/domaci.aspx…< /span>

V nedávném rozhovoru ji vážený právník JUDr. et. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D. označil dokonce za slávomanku, což je po hříchu korektní hodnocení. Spolku Šalamoun je znám názor erudované právnické obce, který však je zcela nepublikovatelný.

Předsedkyně senátu Krajského soudu v Ostravě, JUDr.Renáta Gilová nedala souhlas k zaslání usnesení o nákladech řízení obhájkyni Petra Kramného, JUDr.Janě Rejžkové.

Je obecné veřejnosti nutno sdělit, že usnesení je v el. podobě a jeho přeposlání obhájkyni pomocí datové schránky, které nezatíží ani daňového poplatníka drahým poštovným pro nepochybně zkušené pracovnice trestní kanceláře otázkou max. jedné minuty. Přesto nebyl souhlas udělen.

Rozhodnutí o nákladech řízení tedy obdržel jen Petr Kramný, který se nachází ve výkonu trestu s tím, že může podat opravný prostředek, tedy stížnost a to ve lhůtě 3 dnů od doručení. Petr Kramný není ani elektrikář, ani právník, a dovolím si tvrdit ani osoba s právním vědomím a tudíž učinil to, co považoval za správně a zaslal usnesení poštou své obhájkyni JUDr. Janě Rejžkové k dalším úkonům.

Další životní smůlou Petra Kramného, která jej bude stát cca 700.000.- Kč je ta skutečnost, že Česká pošta selhala a na trase Mírov - Zlín se předmětné usnesení ztratilo a lhůta pro podání opravného prostředku - stížnosti, byla tedy promeškána.

Spolek Šalamoun již v minulosti kritizoval postup předsedkyně senátu Krajského soudu v Ostravě, JUDr.Renaty Gilové, která dokonce odmítala zaslat rozsudek senátu matce Petra Kramného, která má právo podat odvolání ve prospěch svého syna a v řízení před Vrchním soudem v Olomouci je stranou řízení. I tato malichernosti svědčí o přístupu předsedkyně senátu k rozsouzené věci.

V přímém rozporu s prohlášením JUDr.Kláry Long Slámové kdy prohlásila :

“Problém v tomto případě je, že obžalovaný není v takové majetkové situaci, aby vůbec mohl odškodnění zaplatit,“ říká Slámová.

Zdroj:  http://zpravy.idnes.cz/ze-je-petr-kramny-vrah-…/domaci.aspx…< /span>

je její konání, kdy 15 dní před vypršením lhůty, vyúčtuje za svoji slávomanskou činnost cca 700.000.- Kč

 

Nad etikou soudu a některých advokátů by bohyně spravedlnosti i se zavázanýma očima musela zaplakat.

 

Václav Peričevič

místopředseda spolku Šalamoun 

25. 8. 2017

AV ČR

IČO: 63837714 | P.O.Box 383, 111 21 Praha 1 | P.O.BOX 103, Šumperk 1 | č.ú.: 170718584/0300