Celý intranet Aktuální oblast
Facebook

EEGA

Lidové noviny o JB

 LN o JB

Z našich knih

 

Léčba Bokem

 

 

 

 

Bulvární novinář z kauzy Petra Kramného je trestně stíhán.

 

Bývalý „novinář“ z deníku Blesk E. B., je trestně stíhán. Důvodem jeho trestního stíhání je porušení listovního tajemství podle § 183 odst.1 tr. zákoníku, kterého se měl dopustit tím, že zveřejnil a zpřístupnil bez souhlasu Petra Kramného obsah jeho osobních dopisů.

 

Nebývá úplně pravidlem, že by novinář píšící „krimi rubriku“ byl trestně stíhán. Nemá to ani žádný zásadní význam v trestní věci Petra Kramného. Jedná se spíše o naprosto typickou ukázku, čeho jsou někteří bulvární „novináři“ schopni, aby nakrmili po krvi toužící davy a vytvářeli mediální lynč.

 

Zejména tento, nyní trestně stíhaný novinář E. B., vynikal skutečně v tom, že část informací zveřejňoval i za cenu porušení zákona a tu další část si jednoduše vymyslel.

 

Naprosto typickou ukázkou práce tohoto novináře je třeba tento článek:

http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-pripad-petr-kramny/265434/rekonstrukce-vrazdy-moniky-a-klarky-na-pokoji-byly-elektricke-draty.html

 

V něm dokonce barvitě popisuje „pokoj smrti“. Problém kvality tohoto „novináře“ spočívá v tom, že pod poučením před orgány Policie České republiky vypověděl, že na pokoji č. 6343 v hotelu Titanic Palace nikdy NEBYL.

 

Pro spolek Šalamoun je spíše zarážející, že tento „novinář“ si na zcela jiném pokoji lehá na postel a přikládá si k tělu dráty jako pokus realizace „údajné“ vraždy Moniky a Kláry Kramných a pořizuje z tohoto „úkonu“ fotodokumentaci, která je skutečně zařazena do spisového materiálu trestní věci Petra Kramného.

 

Oprávněně se domníváme, že vyšetřovací pokus ve smyslu §104c trestního řádu, mají činit orgány činné v trestním řízení, nikoliv bulvární novináři.

 

Ještě více zarážející je, že fotodokumentace, kterou pořídil tento novinář, slouží jako příloha a podklad pro znalce v oboru elektro, který na základě i těchto fotografií vyhotovuje znalecký posudek, ve kterém jako zdroj uvádí tohoto novináře. Je však nutno uvést v rámci objektivní pravdy, že se ale jedná o fotodokumentaci z úplně jiného pokoje!

 

Po znalcích MUDr. Matlachovi a MUDr. Fargašovi je to další osoba stíhaná v souvislosti s trestní věcí Petra Kramného. S ohledem na veškeré skutečnosti se lze oprávněně a důvodně domnívat, že se nejedná o trestní stíhání poslední.

 

Václav Peričevič

místopředseda spolku Šalamoun

26. 7. 2017

AV ČR

IČO: 63837714 | P.O.Box 383, 111 21 Praha 1 | P.O.BOX 103, Šumperk 1 | č.ú.: 170718584/0300