Celý intranet Aktuální oblast
Facebook

EEGA

Lidové noviny o JB

 LN o JB

Z našich knih

 

Léčba Bokem

 

 

 

 

MUDr. Jaroslav Barták uspěl u Nejvyššího soudu ČR

Spolek Šalamoun monitoruje trestní věc ods. MUDr. Jaroslava Bartáka, týkající se jeho odsouzení za plánování vražd (netýká se jeho předcházející věci, která je již pravomocně skončena a kde si vysloužil od médií nálepku “Doktor Čuně“).

MUDr. Jaroslav Barták byl odsouzen za plánování vražd z Liberecké vazební věznice. Naprosto unikátní byl stěžejní důkaz, na základě kterého byl MUDr. Barták odsouzen. Zjevně zcela opilý Barták, sděloval spoluvězni M. L. své nápady ohledně pomsty v souvislosti s jeho předchozím trestním řízením (Vězeňská služba nikdy nezjistila, jak se do prostor vazební věznice alkohol dostal).

 

Jak nalézací, tak Vrchní soud v Praze se nezabýval absurdním postupem údajného pořízení takovéhoto záznamu. Ods. M. L., který po 24 letech výkonu trestu dosáhl takového polepšení, že v rámci odkrývání trestné činnosti ods. MUDr. Bartáka, si údajně na své náklady pořídil hodinky, které zaznamenávají nejen audio, ale i video záznam. Tyto neztotožněné hodinky, dosud neztotožněná osoba údajně přinesla do věznice Liberec. Možná stejná, možná jiná, ale opět neztotožněná osoba tyto hodinky z věznice Liberec vyzvedla, přehrála záznam hodinek na flash disk a další opět neztotožněná osoba je předala, za obrovské konspirace, elitnímu vyšetřovateli Marešovi. Ten záznam z flash disku okopíroval, následně smazal a zanechal opět konspirativně na výčepu některé pražské pivnice. U Pinkasů, Rozvařilů či Medvídků? Na kterém přesně, si Mareš - elitní kriminalista, již nepamatuje.

 

Již sama skutečnost, že si jiný odsouzený za cenu porušení zákona o výkonu trestu, údajně na své vlastní náklady v zařízení ministerstva spravedlnosti a to ve věznici Liberec, opatřil digitální hodinky, jimiž nahrával ods. MUDr. Bartáka bez jeho vědomí a údajně i bez vědomí jakékoliv složky OČTŘ, natož s povolením soudu a tato nahrávka je následně použita jako stěžejní důkaz, je zcela v rozporu se zákonem, neakceptovatelná a alarmující.

 

Přitom pořizovatele záznamu, odsouzeného M. L., nelze ani vzdáleně považovat za konspirativního zpravodajského důstojníka či zkušeného operativce. Ale zjevně v této činnosti dosahuje lepších výsledků než při páchání trestné činnosti. Ods. M. L. za svou kriminální kariéru spáchal řadu trestných činů, v celkové výši cca 180 000 Kč a za to si celkově odseděl již 24 let výkonu trestu.

 

Oceňujeme moudré rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ve věci MUDr. Jaroslava Bartáka, protože jinak hrozí nebezpečí, že by mohlo dojít k precedentu, na nějž by se odvolávaly soudy i OČTŘ. Nastalo by zvykové právo, tj. mimo literu zákona, kdy namísto, aby OČTŘ důkladně zdůvodnily návrh k příkazu odposlechu, by bez příkazu, tak jako se stalo v případě odsouzeného MUDr. Bartáka, odposlech pořízený zcela nezákonně a bez jakéhokoliv povolení či odůvodnění, předaly soudům jako stěžejní důkaz. A soudy následně tento důkaz akceptovaly bez sebemenších pochybností. Tolerance takového postupu by mohla být svým způsobem návodem pro OČTŘ pro futuro.

 

 

15. 1. 2018

AV ČR

IČO: 63837714 | P.O.Box 383, 111 21 Praha 1 | P.O.BOX 103, Šumperk 1 | č.ú.: 170718584/0300