Celý intranet Aktuální oblast
Facebook

EEGA

Lidové noviny o JB

 LN o JB

Z našich knih

 

Léčba Bokem

 

 

 

 

VYJÁDŘENÍ SPOLKU ŠALAMOUN K ROZHOVORU SENÁTORA MIROSLAVA ANTLA PRO iDNES, UVEŘEJNĚNÉMU DNE 30.3.2016 S NÁZVEM „JE TO JAK KAMPAŇ ORGANIZOVANÉHO ZLOČINU“

Senátor Miroslav Antl reagoval na tiskovou konferenci na podporu obhajoby obž. Lukáše Nečesaného rozhovorem, který poskytl serveru iDnes.

Nepřímo vyjádřil přesvědčení o vině Lukáše Nečesaného, vyzval osoby, kritizované účastníky konference kvůli používání nekalých praktik při usvědčování obžalovaného, aby na své kritiky podaly trestní oznámení a napadl Nejvyšší soud ČR a bývalou ministryni spravedlnosti (kterou se neodvážil výslovně zmínit) tvrzením, že jejich zásah do kauzy Lukáše Nečesaného je ukázkovým příkladem zneužití mimořádného opravného prostředku.

 

Vyslovuje tím nepřímo názor, že Lukáš Nečesaný je vinen a byl v původním procesu odsouzen právem. Aniž by znal trestní spis, staví svůj úsudek nad názor Nejvyššího soudu ČR, který je nejvyšší autoritou trestního řízení. Usvědčuje přitom sám sebe z nezpůsobilosti porozumět textu rozsudku Nejvyššího soudu ČR, který vnímá jako výrok o nevině obžalovaného. Ve skutečnosti Nejvyšší soud ČR vyslovil pouze nedostatečnou průkaznost dokazování. Kdyby rozhodl o nevině, musel by Lukáše Nečesaného přímo sám zprostit obžaloby.

 

V dalším popírá základní principy trestního práva, k nimž především patří zásada, že vina musí být obžalovanému prokázána nezpochybnitelným způsobem, a dále zásada in dubio pro reo ve spojení s presumpcí neviny. Přehlíží přitom, že dvojice Jiří Vacek (soudce)-Lenka Faltusová (žalobkyně) si patrně je vědoma chatrnosti důkazní situace, když toleruje nebo přímo používá nekalé praktiky při dokazování, k jakým nepochybně patří „psychologická podpora“ svědkyně-poškozené vyšetřovatelem případu před jejím vystoupením před soudem a výslech zakuklených vrahů jako svědků.

 

Výzvou k trestnímu stíhání kritiků nedokonalého postupu obecných soudů popírá jedno ze základních občanských práv: právo na svobodu slova. Žádný zákon nezakazuje kritizovat soudce za špatnou práci. Kritiku nelze považovat za formu nátlaku, protože soudce i žalobkyně si jsou vědomi, že za nevyhovění kritice nemohou být žádným způsobem trestáni.

 

Senátor Miroslav Antl uvedeným rozhovorem předvedl, jak hluboce má v mysli zakořeněné vzorce myšlení komunistického prokurátora, které si vytvořil v době služby protiprávnímu režimu a také následováním příkladu svého otce, obávaného prokurátora z 50. let minulého století. Předstírá přísný respekt k právu, ale z jeho životní praxe vyplývá, že to platí jen potud, pokud právo dopadá na jiné. Právě proto jeho kariéra vysokého policejního důstojníka skončila velkou ostudou a vyhýbáním se odpovědnosti za porušení práva. Pokud se člověk jeho minulosti vyvyšuje nad Nejvyšší soud a ministryni spravedlnosti, nelze to hodnotit jinak než jako drzost.

6. 4. 2016

AV ČR

IČO: 63837714 | P.O.Box 383, 111 21 Praha 1 | P.O.BOX 103, Šumperk 1 | č.ú.: 170718584/0300