Jak kontaktovat Spolek Šalamoun

 Dobrý den,děkujeme Vám za důvěru, se kterou se na Spolek Šalamoun obracíte.Jsme nevládní a neziskový spolek, který však nesupluje činnost advokáta a neposkytuje poradenskou činnost. K poskytování profesionální právní pomoci jsou (podle zákona o advokacii) určeni advokáti, jejichž seznam a případnou specializaci naleznete na www.cak.cz

Všeobecné informace o nás:

Pro Spolek Šalamoun pracují dobrovolníci, kteří se ve svém volném čase a za své vlastní finanční

prostředky věnují nejzávažnějším trestním případům, ve kterých je zřejmé, že došlo k porušení práva na spravedlivý proces.

Máme velmi omezené jak časové, tak i materiální kapacity a z těchto důvodů se nemůžeme zabývat všemi případy, ani se nezabýváme exekucemi, opatrovnickými spory, péčí o děti, výživným, dluhy, spory o majetek, apod. Dále nepodáváme tzv. společenskou záruku v případě žádosti o podmínečné propuštění, ani záruku v případě vazebního řízení u případů, kterými se nezabýváme a jejichž účastníky (obviněné) neznáme.

V případě, že se rozhodneme Vaším případem zabývat, budeme Vás kontaktovat ohledně bližších informací (žádný časový horizont nejsme ale schopni garantovat). Prosíme, veškerá svá podání zasílejte v elektronické podobě, nejlépe ve formátu *pdf. Online nástroj jak převést např. obrázek do pdf naleznete zde: https://jpg2pdf.com/.

K Vašemu podání připojte kontaktní údaje na Vás, zejména e-mail a telefonní číslo.

S úctou

Spolek na podporu nezávislé justice v ČR Šalamoun

Kontakty:

email:

spoleksalamoun@spoleksalamoun.com

adresa: P. O. Box 383, Praha 1, 111 21
datová schránka: g4kvibk

1 Comment

    Napsat komentář