Celý intranet Aktuální oblast
Facebook

Lidové noviny o JB

 LN o JB

Z našich knih

 

Léčba Bokem

 

 

 

 

Spolek Šalamoun

PŮVODNÍ WEB i se všemi články NALEZNETE NA ADRESE http://old.spoleksalamoun.com/

 

Slovo předsedy

Když jsme společně s Lenkou Procházkovou zakládali před jedenadvaceti lety spolek Šalamoun, nenapadlo by mne, že spolek bude tak dlouho činný a že ten celý čas budu jeho předsedou.

 Byl bych rád, kdyby někdo ode mne konečně převzal otěže, které nakonec ani nedržím tak pevně v rukou, jak bych asi měl, ba naopak, jsou to mé kolegyně a mí kolegové, kdo mne popohánějí, abych si plnil “povinnosti” předsedy, což se mi přesto moc nedaří. Nejsem předsednický natož administrátorský typ. Jsem individualista, ale ani ostatní členky a členové nejsou zrovna lidé, kteří by byli posedlí po kolektivním duchu. Více zde...


john-pre-content.jpg

 

 

Tisková zpráva spolku Šalamoun ze dne 16.1.2017

Snažil se znalec obžaloby Doc. František Vorel CSc.ovlivnit  předsedu senátu Nejvyššího soudu České republiky v trestní věci Petra Kramného?

Dne 15.1.2017 podal Šalamoun, spolek na podporu nezávislé justice v ČR podnět pro zahájení trestního stíhání, proti Doc. Františku Vorlovi CSc., který byl jedním ze zpracovatelů revizního znaleckého posudku v trestní věci ods. Petra Kramného.


Důvodem tohoto podnětu je skutečnost, že dne 14. 12. 2016 vydal Nejvyšší soud České republiky usnesení, že podle § 30 odst. 1 tr.řádu, je předseda senátu JUDr. Vladimír Veselý vyloučen z vykonávání úkonů trestního řízení v trestní věci obviněného Petra Kramného, a to v řízení o dovolání vedeném u Nejvyššího soudu pod sp. zn. 6 Tdo 1593/2016 v trestní věci Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 50 T 5/2015.


 

 

 

 

 

16. 1. 2017

Podnět k zamyšlení v trestní věci Lukáše Nečesaného

Šalamoun, spolek na podporu nezávislé justice v ČR, dne 5.1.2017 zaslal Nejvyššímu soudu České republiky, podnět k zamyšlení v trestní věci Lukáše Nečesaného.

12. 1. 2017

Podnět k zamyšlení v trestní věci Lukáše Nečesaného

Šalamoun, spolek na podporu nezávislé justice v ČR, dne 5.1.2017 zaslal Nejvyššímu soudu České republiky, podnět k zamyšlení v trestní věci Lukáše Nečesaného.

 

12. 1. 2017

Ani lékaři si nejsou před zákonem rovni

V nedávné době vyvolalo velké pozdvižení rozhodnutí Vrchního soudu v Praze o zrušení rozsudku nad exhejtmanem MUDr. Davidem Ráthem, kdy jedním ze stěžejních argumentů bylo, nedostatečné odůvodnění příkazů k odposlechům v jeho trestní věci.

27. 12. 2016

Lukáš Nečesaný propuštěn

 

Lukáš Nečesaný propuštěn

Za zcela symbolickou považujeme tu skutečnost, že dnes při pracovní návštěvě u Lukáše Nečesaného spolkem Šalamoun ve věznici Bory ,došlo k rozhodnutí senátu Nejvyššího soudu ČR o přerušení výkonu trestu Lukáše Nečesaného do projednání dovolání Nejvyšším soudem ČR.

Spolek Šalamoun považuje toto rozhodnutí v předvánočním čase nejen za gesto velmi humánní, ale i přelomové v tom, že může vrátit důvěru občanů ČR ve spravedlnost a ve spravedlivý proces.

 

22. 12. 2016

Lze nahrávat příslušníka Policie ČR

 

Často se setkáváme s problémem zda je možné si natáčet příslušníka Policie ČR

 

Podle Ministerstva vnitra je pořizování zvukových či obrazových záznamů příslušníků Policie České republiky ve službě možné. Při provádění služebních úkonů policisté nevystupují jako soukromé fyzické osoby, a proto pořízení nahrávky jejich jednání nemůže být posuzováno jako zásah do jejich osobnostních práv, např. práva na soukromí.

Kromě toho i tady samozřejmě platí, že každý může činit, co není zákonem zakázáno. V žádném právním předpise není zakázáno pořizovat obrazové nebo zvukové záznamy policistů ve službě.

 

7. 12. 2016

Archív aktualit

AV ČR

IČO: 63837714 | P.O.Box 383, 111 21 Praha 1 | P.O.BOX 103, Šumperk 1 | č.ú.: 170718584/0300