Celý intranet Aktuální oblast
Facebook

Lidové noviny o JB

 LN o JB

Z našich knih

 

Léčba Bokem

 

 

 

 

Spolek Šalamoun

PŮVODNÍ WEB i se všemi články NALEZNETE NA ADRESE http://old.spoleksalamoun.com/

 

Slovo předsedy

Když jsme společně s Lenkou Procházkovou zakládali před jedenadvaceti lety spolek Šalamoun, nenapadlo by mne, že spolek bude tak dlouho činný a že ten celý čas budu jeho předsedou.

 Byl bych rád, kdyby někdo ode mne konečně převzal otěže, které nakonec ani nedržím tak pevně v rukou, jak bych asi měl, ba naopak, jsou to mé kolegyně a mí kolegové, kdo mne popohánějí, abych si plnil “povinnosti” předsedy, což se mi přesto moc nedaří. Nejsem předsednický natož administrátorský typ. Jsem individualista, ale ani ostatní členky a členové nejsou zrovna lidé, kteří by byli posedlí po kolektivním duchu. Více zde...


john-pre-content.jpg

 

 

Petr Kramný - mozaika byla složena

 

19.6.2017 je datum, které v trestní věci Petra Kramného má zásadní význam. Mozaika byla složena. Spolku Šalamoun je známo, že po létech “bojů” v rámci spravedlivého procesu, řady neuvěřitelných obstrukcí a dalších těžko uvěřitelných faktorů, interpelace, bylo umožněno finální přezkoumání zásadních nekroptických materiálů nezávislými odborníky, jejichž renomé patří ke špičce v daném oboru nejen v České republice.

20. 6. 2017

Další selhání v kauze Petra Kramného.

Na základě žádosti spolku Šalamoun podle zákona 106/1999 Sb. a odpovědi Policejního prezidia ČR, ze dne 1. 7. 2017 vyšlo najevo, že se skutečně ve dnech 28. 2. 2014 - 8. 3. 2014 konala zahraniční služební cesta do Egyptské arabské republiky v souvislosti s vyšetřováním smrti Moniky a Kláry Kramných. Cesty se účastnili 3 příslušníci policie Moravskoslezského kraje, 2 příslušníci policejního prezidia ČR a dále přednosta Ústavu soudního lékařství v Ostravě - agent STB s krycím jménem SIMON, MUDr. Igor Dvořáček.

14. 6. 2017

Další pochybení v trestní věci Petra Kramného.

 

Jedním z pilířů obžaloby a následných rozsudků všech obecných soudů  je znalecky posudek “ ve věci posouzení podezření ze spáchání dosud nespecifikovaného trestného činu”, kdy na základě “Opatření” ze dne 3.2.2014 byl o zpracování požádán znalec z oboru elektrotechniky Prof.Ing.Karel Sokanský CSc,. ve věci posouzení možností vzniku úrazu elektrickým proudem bez lidského zásahu.

Dále je tento znalec autorem závěru, že Petr Kramný mohl zavraždit svoji manželku a dceru a to buď jednopólovým nebo dvoupólovým dotykem. Tento závěr tohoto znalce, se opakuje ve všech výrokových částech všech rozsudků.

 

6. 6. 2017

Jan Eliáš - další fatální omyl české justice

V těchto dnech je stranám doručováno usnesení Nejvyššího soudu ČR, kterým byl Jan Eliáš propuštěn po 4 letech z výkonu trestu odnětí svobody Mírov, v trvání 13 let z věznice se zvýšenou ostrahou

 

Spolek Šalamoun velmi pečlivě, monitoruje trestní věc Jana Eliáše, který byl uznán vinným z trestného činu vraždy dle § 219 odst. 1 tr.zák, kterého se měl dopustit 21.10.2009 či 22.10.2009, kdy měl usmrtit poškozenou H.K


 

 

 

 

30. 5. 2017

Eliáš versus Nečesaný

Trestní věc Jana Eliáše a Lukáše Nečesaného nemá žádnou přímou spojitost Oba aktéři se ani neznají, přesto mají obě kauzy řadu společných momentů.

16. 5. 2017

Otevřený dopis Dr. Jiřího V. Kotase

 

JUDr. Petře Hajdíkové, soudkyni Krajského soudu v Ostravě, ve věci vedené pod spisovým číslem 34T 6/2010

 

12. 5. 2017

Archív aktualit

AV ČR

IČO: 63837714 | P.O.Box 383, 111 21 Praha 1 | P.O.BOX 103, Šumperk 1 | č.ú.: 170718584/0300